Radar · Inrikes

Åtal: Bostadsrättsägare snuvades på lägenheter

Medlemmar i tre bostadsrättsföreningar har blivit av med sina lägenheter men har bostadslånen kvar, uppger vice chefsåklagare Ola Lavie vid Ekobrottsmyndigheten.

För 24 miljoner kronor såldes fastigheter som tillhörde tre bostadsrättsföreningar i Helsingborg utan att föreningsmedlemmarna var informerade, enligt åklagaren. För bostadsrättsinnehavarna blev följden att de har lånen kvar, men inte längre äger några lägenheter, uppger åklagare Ola Lavie.

De tre personer som ingått i styrelsen för samtliga de berörda föreningarna åtalas nu för grov trolöshet mot huvudman.

Beslutet om att sälja fastigheterna fattades vid en extra bolagsstämma, som medlemmarna i bostadsrättsföreningarna inte var kallade till, enligt åtalet. De blev inte heller i efterhand informerade om försäljningen utan upptäckte detta först när deras banker sade upp bostadslånen. Den som köpte fastigheterna betalade genom kvittning av skulder som de misstänkta och deras företag har haft sedan tidigare till den nya ägaren.

”Jag påstår att de tre tilltalade gemensamt och i samförstånd har missbrukat den förtroendeställning som de har haft i egenskap av styrelseledamöter i bostadsrättsföreningarna och kraftigt åsidosatt sina skyldigheter att tillvarata sina medlemmars intressen”, säger vice chefsåklagare Ola Lavie i ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten.

De misstänkta har enligt myndigheten varit verksamma inom fastighetsbranschen under lång tid, men suttit häktade sedan slutet av september.