Energi · En syl i vädret

Vad gör man konstnärer av egentligen?

Skillnaden mellan material och materiel kan i princip beskrivas som att Vincent Van Goghs penslar var materiel och färgerna material.

Förra våren handlade en hel del tidningsrubriker om förra våren. Alla förstod ju att det handlade om munskydd, respiratorer och liknande, men språkpoliserna firade triumfer.

Munskydd är ju inte material utan materiel. Med e näst sist, inte a. Det finns nämligen en skillnad. Materiel är tillbehör, utrustning, färdiga saker som man använder. Material är sådant som man gör något av. Tillverkar. Om du drejar krukor är leran material och drejskivan materiel.

Men två så lika ord kan inte undgå att förväxlas. Varje gång kommer jag att tänka på något min mamma har berättat. I en bokhandel fick hon syn på en skylt där det stod ”Konstnärsmaterial” – på hyllorna låg ritblock, pennor, färger och sånt, och mamma fick väldigt roligt och försökte förklara för personalen att de måste ändra skylten. För konstnärsmaterial, ansåg hon, måste vara material som man gör konstnärer av. Och konstnärer görs ju av samma material som andra människor – ägg och spermier. Det de sålde i bokhandeln var materiel.

Men personalen hängde inte alls med på det resonemanget. Till deras försvar kan man säga att konstnärsmaterial inte måste vara material som man gör konstnärer av, det kan också vara material som konstnärer använder. Tänk på lingonsylt och pannkakssylt, till exempel. Lingonsylt gör man av lingon, men pannkakssylt gör man inte av pannkakor. Dessutom – penslarna är materiel, färgerna är material. Om de har dem på samma avdelning, vad ska det stå på skylten? Konstnärsmateriel och -material?

Det märkliga är egentligen att de två orden är så lika. Både materiel och material kommer av latinska materia, liksom till exempel engelska matter. På latin betyder materia i princip material – en substans som man gör något av. Men det kan också vara något mer specifikt: det hårda träet inne i ett träd. Det är samma ord som bland annat har utvecklats till portugisiska madeira, som betyder träd. Ögruppen Madeira fick sitt namn för att det växte så mycket skog på öarna, berättar Etymonline.com. Där står också att en del etymologer anser att materia kommer från mater, som betyder moder, men också källa och ursprung. Alltså är det där med ägg och spermier som konstnärsmaterial inte så tokigt tänkt.

Material kommer från senlatinska materiale eller materialis, via engelska och franska. Materiel är en substantivering av materiell. Alltså materiella prylar som behövs, tillbehör och utrustning. Om språket inte var en levande organism utan något alltigenom logiskt och välplanerat skulle orden inte krocka på det sättet. Men nu vet inte den ena språkbrukaren alla gånger vad den andra gör, och då blir det så ibland.

Det är inte världens allvarligaste språkfel om man säger material istället för materiel, men det finns andra ord som inte är lika förrädiska. Utrustning till exempel. Om det är brist på sjukvårdsutrustning behöver man inte fundera över ordet utan kan koncentrera sig på att avhjälpa bristen.

Om det gäller konstnärsmateriel eller konstnärsmaterial uppstår sällan någon förväxling i verkliga livet. Om inte annat för att ingen ännu vet vid tidpunkten för konceptionen om det ska bli en konstnär eller inte.