Radar · Djurrätt

IUCN lanserar grönlistan – för att kartlägga hur arter återhämtar sig

Varg är en av de arter som enligt rödlistan anses vara livskraftig.

Rödlistan har sedan länge varit den Internationella naturvårdsunionen IUCN:s sätt att kartlägga arters bestånd och eventuella risker. Men nu lanserar de grönlistan – för att kunna visa på positiva utveckling när arter återhämtar sig, men också för att tydligare se hur beståndet ser ut idag jämfört med tidigare.

Internationella naturvårdsunionen IUCN, ett internationellt organ för naturskydd, hållbar utveckling och biologisk mångfald, lanserar nu grönlistan – för att kunna kartlägga i vilken grad olika arter som tidigare rödlistat har kunnat återhämta sig i, rapporterar Ekot. 

Genom att jämföra hur arten tidigare varit utbredd och vilket bestånd som funnits med hur det ser ut idag avgörs artens status. Över 200 forskare har under tio år deltaget i arbetet med att ta fram standardiserade metoder för att mäta i vilken grad som arterna har återhämtat sig i.

Här i Sverige är vargen ett exempel på en rödlistad art som där beskrivs som livskraftig, men i grönlistan så ser man tydligt att vargens utbredning idag är i stort sett utarmad jämfört med hur det historiskt har sett ut. Globalt sett är vargens utbredning mycket mindre än vad den tiggare har varit, trots att den på rödlistan klassas som livskraftig.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV