Radar · Mänskliga rättigheter

Israel fördöms av FN efter beslut om att terrorstämpla palestinska organisationer

Israel har beslutat sig för att klassa sex palestinska människorätts- och civilsamhällesorganisationer som terrororganisationer.

Israels beslutade nyligen att terrorstämpla sex palestinska civilsamhälles- och människorättsorganisationer. Beslutet fördöms av oberoende FN-experter och Human Rights Watch kallar beslutet för en attack på hela den rörelse som slåss för mänskliga rättigheter.

Det var den 19 oktober som Israels försvarsministerium beslutade sig för att terrorklassa sex palestinska civilsamhällesorganisationer som är verksamma på den ockuperade Västbanken och Gazaremsan. Enligt Israel är de sex organisationerna, Addameer, al-Haq, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development,  och Union of Palestinian Women Committee, terrororganisationer. Beslutet fördöms av både FN och organisationer som Human Rights Watch och Amnesty International.

– Det här beslut är en alarmerande upptrappning och hotar att stänga ner arbetet som bedrivs av Palestinas mest framstående civilsamhällesorganisationer. I flera årtionden har det internationella samfundet misslyckats med att utmana de grova brott mot mänskliga rättigheter som Israel har gjort sig skyldiga till och införa påföljder. Detta har gjort att Israel nu vågar agera på det här sättet, skriver de båda människorättsorganisationerna i ett gemensamt uttalande.

17 oberoende experter har på uppdrag av FN utrett beslutet.

– Israels regerings sätt att missbruka åtgärder för att bekämpa terrorism undergräver allas säkerhet, har de 17 experterna slagit fast.

Det israeliska beslutet gör att de här sex organisationerna kommer att stängas ner eller få det långt mycket svårare att verka. Israels myndigheter kan nu besluta om att stänga ner kontor, gripa och beslagta organisationernas ägodelar, skriver Human Rights Watch. Det blir även förbjudet att finansiera och offentligt stötta organisationernas aktiviteter och arbete. Både Amnesty International och Human Rights Watch kommer enligt deras uttalande att fortsätta kämpa för organisationernas existensberättigande.