Radar · Miljö

Vattenfrågan avgörande för den framtida tillgången på mat

Invånare i Kapstaden i Sydafrika fyller sina behållare med naturligt källvatten.

Även om världen skulle göra stora framsteg inom matproduktionen så kommer inte det att räcka – om inte den bristande tillgången på rent vatten prioriteras. Det var budskapet vid ett FN-möte som hölls förra veckan.

FN:s livsmedelsprogram, WFP, uppger att kombinationen av olika kriser, klimatförändringar och pandemi har lett till en snabbt ökande hunger i världen.

Vid mötet, som hade fokus på tillgången på mat och rent vatten i en tid av klimatkriser, påpekade WFP:s biträdande chef Amir Abdullah att världen under förra året vid sidan av pandemin även drabbades av en rad andra kriser. Länder drabbades bland annat av svåra värmeböljor, omfattande skogsbränder, översvämningar, orkaner och gräshoppsinvasioner.

– Det humanitära biståndet kommer aldrig att kunna bli tillräckligt stort för att hantera alla dessa kriser som bryter sönder livsmedelsystem och gör att människor drabbas av brist på mat och vatten, sade Amir Abdullah.

Han menar att vattenfrågan har en helt avgörande betydelse.

– Vi kan erbjuda matbistånd. Men om inte bönderna har tillräckligt med vatten för sina åkrar så kommer människorna att fortsätta gå hungriga. Och om befolkningarna inte har tillgång till rent dricksvatten så kommer de inte att kunna behålla den näring de behöver.

Under de kommande decennierna förväntas samtidigt bristen på vatten att förvärras i många regioner i världen. Det är en utveckling som enligt Amir Abdullah drivs på av klimatförändringar och en ökad konkurrens om begränsade vattenresurser. Han betonar att kampen om vatten kommer att bli en av framtidens allra största utmaningar.

En annan mötesdeltagare var entreprenören Samir Ibrahim, som startat ett företag som bygger vattenpumpar som drivs av solenergi, och är inriktat på den afrikanska marknaden. Han betonade hur viktigt det är att mer resurser satsas på liknande projekt.

Betty Chinyamunyamu, ordförande för Malawis nationella förbund för småbönder, betonade att jordbrukarna i det afrikanska landet under det senaste decenniet har drabbats av återkommande klimatrelaterade problem.

– Ökande problem med växtsjukdomar och oförutsägbart väder har gjort det allt svårare för bönderna att planera sina verksamheter. När de inte vet om de kommer att drabbas av översvämningar eller torka blir det oerhört svårt att satsa på projekt som annars kunde ha varit mycket lönsamma, sade hon.

Enligt Betty Chinyamunyamu har det i sin tur lett till minskande inkomster för landets bönder.

Samtidigt lyfte hon fram hur viktig tillgången på mobiltelefoner varit under det gångna året – i synnerhet för marginaliserade grupper. De restriktioner som infördes för att hejda virusspridningen slog enligt Betty Chinyamunyamu hårt mot Malawis bönder. Men tack vare den ökande tillgången på mobiler och annan digital teknik kunde matproducenter dela med sig av information till varandra.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV