Radar · Miljö

Tummen ned för pant på mobilen – för komplicerat

Återvinning av elskrot.

Regeringens utredare gör tummen ned för pant på småel. Ett sådant pantsystem anses bli för komplicerat.

Regeringens särskilde utredare Gunnar Fredriksson hade fått i uppdrag att föreslå ett nationellt system med pant på småel, som till exempel mobiler och surfplattor.

Syftet är att öka insamling, återanvändning och återvinning av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi.

Men utredaren tror att det finns bättre lösningar än ett pantsystem.

– Vi ser en pant som komplicerad att införa och det löser bara en begränsad del av de problem som vi identifierat, säger Fredriksson.

Mer producentansvar

Han förordar i stället ett utökat producentansvar för de som tillverkar mobiltelefoner och annan småel. Enligt det förslaget så ska producenterna själva utforma åtgärder för att få konsumenter att lämna in småel i till exempel butik och åtgärder för att sortera ut telefoner och annat som kan återanvändas respektive återvinnas.

En utmaning, enligt utredaren, är att många konsumenter inte vill lämna in sin telefon eftersom den innehåller personlig information.

Krav på pant för småelektronik finns med i januariavtalet mellan den rödgröna regeringen, Centern och Liberalerna.

Enbart mobiler

Om regeringen ändå vill gå vidare med ett nationellt pantsystem för småel, så föreslår utredaren att man börjar med att införa pant för enbart mobiltelefoner. Det anses lämpligt eftersom mobiltelefoner innehåller värdefulla metaller och dessutom har relativt kort livslängd.

Förslaget innebär att ett pantbevis utfärdas av säljaren av en ny mobiltelefon. Beviset kan sedan användas för att lämna tillbaka valfri gammal telefon och få hundra kronor i utbyte.

Ett problem med det är att ett pantbevis lätt kan gå förlorat, särskilt när begagnade telefoner säljs på andrahandsmarknaden.

Uppdaterad 12.53