Radar · Inrikes

Regioner ger olika besked till skolorna

Covid-drabbade regioner hanterar frågan om distansundervisning olika.

Hårt covid-drabbade regioner ger olika rekommendationer till gymnasieskolorna. Från den 1 april är det upp till skolhuvudmännen att bestämma om de fortsätter med distans eller inte – i dialog med regionens smittskydd.

Norrbotten, Västra Götaland och Stockholm ser alla ökad smittspridning och ökad belastning inom vården. Smittskyddet i Västra Götaland har rekommenderat att bara en tredjedel av gymnasieeleverna ska undervisas på plats, men i Norrbotten är planen att skolorna ska öppna som vanligt.

– Vår rekommendation är att man ska vara högst en tredjedel av eleverna på plats samtidigt i gymnasiet fram till den 18 april. Det ingår som en del i våra särskilda lokala rekommendationer i Västra Götaland, säger smittskyddsläkare Thomas Wallberg och fortsätter:

– Det är utifrån att vi har en hög smittspridning och en hård belastning inom vården.

Han upplever att skolhuvudmännen tar till sig smittskyddets rekommendationer och fortsätter med distansundervisningen.

Öppet i Norrbotten

I Norrbotten, en region som även den har sett ökad smittspridning, utgår man från att skolorna kommer att öppna.

”Distansundervisning är ett verktyg som jag rekommenderar skolor att ta till enbart om det föreligger väldigt stor smittspridning i den aktuella kommunen eller om närundervisning är svårt att genomföra på grund av stor sjukfrånvaro bland elever eller lärare.”, skriver region Norrbottens smittskyddsläkare Anders Nystedt i ett mejlsvar till TT.

Stockholm bedömer enskilda fall

Smittskyddet i Stockholm däremot har en dialog från fall till fall och påpekar den enskilda huvudmannens ansvar att identifiera var trängsel kan uppstå i skolorna och att de behöver ta ansvar för detta, till exempel genom partiell distansundervisning.

Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm, säger att hon inte har fått något besked från skolorna om undervisningen fortsätter på distans.

”Den 12:e april är första dagen efter påsklovet, och gymnasielevernas första dag i skolan efter det att rekommendationen från Folkhälsomyndigheten upphört. Dock kvarstår att huvudmannen har ansvar för att identifiera var trängsel kan uppkomma i skolan, och kan då använda t ex partiell distansundervisning för att hindra trängsel.”, skriver Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i region Stockholm.

Regeringen beslutade att ta bort den nationella rekommendationen om distansundervisning från den 1 april. Anna Ekström (S), utbildningsminister, sa i samband med beskedet att ”Skolan är avgörande för elevernas framtid.

Vårterminen är snart inne i sitt sista skede och skolarbetet är högt prioriterat”, men lämnade fortfarande utrymme för att göra lokala bedömningar utifrån smittoläget.

Fakta: FHM: Nackdelarna väger tyngre

Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april.

Enligt Folkhälsomyndigheten tyder mycket på att ungas psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Många elever har svårt att tillgodogöra sig undervisningen när den bedrivs på distans, många känner oro inför framtiden och känner sig ensamma och isolerade.

Sammantaget är nackdelarna för eleverna med fjärr- och distansundervisning stora och undervisning på plats är bättre för elevernas kunskapsinhämtning och hälsa, anser FHM.

Det är upp till varje huvudman att planera hur undervisningen ska bedrivas.

Det finns fortsatt möjligheter att anpassa planeringen utifrån den situation som råder lokalt och regionalt.

Fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan kan användas under vissa förutsättningar, likt på högstadiet, enligt gällande förordning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV