Radar · Miljö

Då kan bilen vara värre än flyget

Att köra bil allena är att lika miljöskadligt som flyget - om resan är över 500 kilometer.

Att sätta sig själv i en bastant stadsjeep och resa planlöst ut i Europa är lika miljösyndigt som det är lundellskt romantiskt. En ny studie från EU:s miljöbyrå slår fast att det är värre än att ta flyget, i alla fall om föraren bränner minst 500 kilometer asfalt.

Likt miljarder myror surrar vi runt i Europas vägnät, far med snabbtåg och flyger kors och tvärs över kontinenten, alltmedan växthusgaserna i vår atmosfär ökar. Transportsektorn står för runt en fjärdedel av Europas utsläpp. Men även som transportsektorn är en otvetydig klimatbov, är det skillnad på fordon och fordon. Inte minst vad gäller miljöpåverkan.

En ny EU-rapport omkullkastar en annars ganska förutsägbar berättelse. För även om flyget är otvivelaktigt skurkaktig vad gäller klimatpåverkan, kan den bli omkörd av en ensam förare i bil när det gäller miljöpåverkan.

Om hen har svarta glasögon och söker efter sig själv kan vi låta vara osagt. Men om den reser 500 kilometer, klår hen faktiskt motsvarande resa med flyget (fullsatt till 80 procent), i fråga om ett sammantaget värde av koldioxidutsläpp per kilometer samt luft- och ljudföroreningar, enligt EU:s miljöbyrå EEA.

Tågets dieselfläck

Men om vår bilförare får ett infall och plockar upp ett par liftare, ja då tronar flyget omgående upp sig som bov nummer ett igen.

Biltrafiken står för runt 72 procent av utsläppen av koldioxid i Europa. Det på grund av dess popularitet som färdmedel. Motsvarande utsläppssiffra för flyget är 14 procent. Men förtrösta inte. Tåget har kvar sin gloria som miljöhjälte i EU:s analys av de tre transportslagens klimatpåverkan, om än med en liten dieselfläck. Utsläppen stod för 0,4 procent – och då på grund av de dieseltåg som fortfarande är i drift.

Siffrorna för tågen avser de direkta utsläppen. Den exakta klimatvinsten beror på vilken el som eltågen kör på – förnybar eller fossil. Uträkningarna för bränslebil  utgår från en med miljöklass 6.

Luftutsläpp betyder i sammanhanget påverkan på hälsa, skördar och biologisk mångfald.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV