Radar · Morgonkollen

Tvångsarbetande befriade i Brasilien

Brasilien granskar arbetsförhållande för att undvika slavliknande metoder.

Brasilien genomför nu en omfattande insats för att befria människor som tvingas till arbete. Myndigheterna betraktar verksamheten som ett slags slaveri.

”Operation räddning” är insatsens beteckning, och på torsdagen kunde ansvariga ge besked om en stor framgång i försöken att stoppa tvångsmetoderna mot utsatta människor.

Minst 140 personer hade då befriats runt om i Brasilien, ofta på landsbygden, i områden där myndigheter har svårt att genomföra granskningar. I delstaten Goiás riktade man in sig på de många som tvingas att arbeta i apelsinodlingar under hårda förhållanden.

Fall i storstäder

Men även i Brasiliens ekonomiska huvudstad São Paolo fritogs flera personer som hölls under slavliknande förhållanden i textilfabriker, medan två hembiträden i Rio de Janeiro kunde fritas i de samordnade räderna.

– Insatsen är en milstolpe, säger Romulo Machado e Silva, som är ansvarig för Operation räddning i sin position på myndigheten för arbetskraft, till Thomson Reuters Foundation.

Fler än 500 tjänstemän och kontrollanter ingick i insatserna runt om i Brasilien. På en presskonferens i Rio de Janeiro på torsdagen meddelades resultatet från de 64 tillslagen.

Dag mot slaveri

Insatsen gjordes på den i Brasilien utropade dagen mot slaveri, i ett land med lång och mörk historia av slavarbete.

De som friades från tvångsarbete hade flera olika bakgrunder och historier. Några hade tvingats att arbeta i decennier, andra var personer med särskilda behov eller minoritetsbakgrund.

I Brasilien är definitionen för slaveri tämligen bred: det gäller tvångsarbete, men även dem som utnyttjas då de står i skuld, eller arbete som bryter mot de krav som ingår i de mänskliga rättigheterna.

Sedan insatserna inleddes 1995 har man upptäckt över 55 000 personer som levt under slavliknande förhållanden i Brasilien.