Radar · Utrikes

Linde lyfte demokrati och säkerhet med USA

Utrikesminister Ann Linde (S).

Utrikesminister Ann Linde (S) har i ett samtal med USA:s nya utrikesminister Antony Blinken diskuterat frågor som säkerhet och demokrati. Och uppmanat USA att återinträda i Open skies-avtalet. ”Det är ett väldigt viktigt militärt förtroendeskapande instrument”, säger hon.

Ann Linde blev en av de första utländska kontakter Antony Blinken valde att ringa sedan han utsetts till utrikesminister i president Joe Bidens regering. Samtalet handlade mycket om Lindes roll som ordförande i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

– Jag är väldigt glad över att det nu finns ett alldeles nytt engagemang från amerikansk sida för att delta i sådana här multilaterala samarbeten, säger Linde till TT.

Hon tillägger:

– Man har gett signalen, och det gjorde Antony Blinken nu också, om att engagera sig väldigt mycket mer i det internationella samarbetet.

Konflikt och engagemang

Under samtalet avhandlades konflikter som kriget i Ukraina samt situationen i konfliktladdade länder och regioner som Georgien, Transnistrien i Moldavien och den delade azeriska regionen Nagorno-Karabach i Kaukasien.

– Det är väldigt viktigt att vi får ett engagemang från USA i det här.

USA:s förra president Donald Trump valde att lämna flera internationella överenskommelser, däribland Open skies-avtalet. Det ger de cirka 30 anslutna länderna möjlighet att genomföra militära observationsflygningar över varandras territorium. Tanken är att det ska bidra till avspänning, fred och säkerhet genom att länderna ska kunna se vad andra gör militärt. Att USA lämnade detta vid årsskiftet har setts som ses som ett stort problem, och Ryssland har därefter inlett en process med att lämna det.

– Jag uppmanade USA att återinträda i Open skies, säger Linde och tillägger att hon hoppas att Ryssland i så fall väljer att stanna kvar.

"Positivt inställda"

Hon understryker också vikten av att USA och Ryssland, sedan Biden blev president, enats om att förlänga kärnvapenavtalet Nya Start.

TT: Har du fått några reaktioner från USA om Sveriges roll i att driva de frågorna?

– De är väldigt angelägna och positivt inställda till att Sverige tar en väldigt aktiv ordföranderoll i OSSE, säger Linde och tillägger att säkerhet inte bara handlar om militära frågor, utan att Sverige strävar efter ett bredare säkerhetsbegrepp.

– Vi talade också om hur man inom OSSE ska kunna driva frågor om demokrati och mänskliga rättigheter på olika sätt, säger Linde.

Fler områden

Hon säger att Sveriges fokus på demokratiarbete passar väl in med att Joe Biden uttryckt att demokrati är ett ledord ska genomsyra hans presidentperiod.

TT: Känner du dig lättad över att USA har fått en ny regering?

– Lättad är fel ord. Men jag tycker att det är väldigt positivt att det finns så många fler områden där vi kan samarbeta på ett bra sätt. Som miljö, som demokrati, som sexuell och reproduktiv hälsa, som mänskliga rättigheter.

Fakta: Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Sverige tog den 1 januari över ordförandeskapet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2021.

Organisationen grundades 1975 som Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen (ESK) men bytte 1995 namn till OSSE. Det är världens största regionala säkerhetsorganisation med 57 deltagande stater i Europa, Centralasien och Nordamerika.

Kärnan i OSSE är säkerhetsfrågor i vid bemärkelse samt de mänskliga rättigheterna. Organisationens uppdrag är att stärka förtroende och samarbete mellan deltagarstaterna i syfte att förebygga konflikter men också att verka för konfliktlösning i de fall då kriser uppstått.

Beslutsfattandet inom OSSE bygger på principen om konsensus.

Källa: OSSE

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV