Radar · Mänskliga rättigheter

Göteborg först ut med monument över hbtqi-kamp

Verket Gay liberation utanför Stonewall-monumentet i New York.

En motion har röstats igenom som ger grönt ljus för ett hbtqi-monument i Göteborg. Allmänheten välkomnas att bidra med sina egna erfarenheter för att skapa ett underlag för val av konstnär.

2018 lades Göteborgs Stads HBTQ-råd en motion till Charles Felix Lindbergs donationsfond om ett nytt konstverk. Verket ska ”gestalta och påminna om den lokala hbtqi-kampen och historien”. Motionen skrevs på av åtta ledamöter i kommunfullmäktige och röstades sedan igenom.

– Vi lade fram motionen efter att det kom in ett brev från en göteborgare till oss med ett förslag om att uppföra ett monument. Att det blir verklighet är ett resultat av den demokratiska processen och glädjande för Göteborg, säger Richard Brodd, ordförande i Göteborgs Stads HBTQ-råd, i ett pressmeddelande.

Lokal förankring

Monumentet är en del i konstprojektet Göteborg HBTQI+staden och den 6-7 februari kan allmänheten ta del av ett program som ingår i projektets förstudie. Det innehåller bland annat visning av film som tar ett grepp på queer aktivism och film ur ett historiskt och lokalt perspektiv.

Claudia Schaper är processledare på Göteborg Konst som leder projektet:

– Innan vi kan gå vidare med vilken konstnär som ska få uppdraget måste vi få fram ett bra underlag som kan bidra till att svara på frågorna ”vad, var och hur”. Genom förstudien vill vi skapa delaktighet och relevans för projektet och samla information och förståelse för hbtqi+kampen i Göteborg, säger hon i pressmeddelandet.

Unikt konstverk

Förstudien ska också ligga till grund för val av plats för monumentet. Där ingår bland annat den queera stadsvandring som bygger på allmänhetens berättelser om platser som har betytt något speciellt för dem som hbtqi-personer – nästan 100 berättelser samlades in under förra året. I februari finns det fortfarande chans att vara med i workshops där monumentets funktion diskuteras.

– Vi hoppas att många vill delta. Vad vi vet är det första gången som ett liknande projekt genomförs i Sverige; ett offentligt konstverk som ska gestalta den lokala hbtqi+kampen och historien, säger Claudia Schaper.

2016 gjorde Barack Obama gaybaren Stonewall Inn, utgångspunkt för Stonewallupproret 1969, till USA:s första nationella monument tillägnat hbtqi-rörelsen. Förstudien för Sveriges förmodade första konstverk av det här slaget beräknas vara klar i vår, och valet av konstnär kommer sedan att ske genom offentlig upphandling. Alla yrkesverksamma konstnärer kommer att kunna söka, och monumentet står förhoppningsvis färdigt mot slutet av 2022.

Göteborg HBTQI+staden

Ett samarbetsprojekt där representanter från kulturförvaltningen, Göteborgs Stads HBTQ-råd, konstnärer och olika intressegrupper och organisationer medverkar. Projektet processleds av Göteborg Konst, kulturförvaltningen, och finansieras av Charles Felix Lindbergs donationsfond.