Glöd · Ledare

Bokslut 2021: Morgan Johansson är hellre hård än värnar demokratin

Det är på något vis symptomatiskt att justitieminister Morgan Johansson avslutar det här året i samma tecken som hela året fortlöpt. Han föreslår att människor ska kunna förbjudas att besöka bibliotek och badhus där de misskött sig (precis som tillträdesförbudet för vissa affärer sen tidigare i år).

Mot sig har han biblioteken, Brottsförebyggande rådet, Svenska Domareförbundet,  Sveriges Advokatsamfund och den ansvarige utredaren, men det bekommer inte Morgan Johansson.

Så länge regeringen kan använda det för att framstå som hårdför och slagkraftig i debatten, så tar de (regeringen) chansen. Argumentet mot att införa tillträdesförbud är att människors grundlagsskyddade rätt att röra sig i samhället är, och ska vara, väldigt stark. Den rätten begränsas nu.

Regeringen, och riksdagen, har redan infört att personer kan förbjudas handla i vissa butiker och när man nu går vidare med biblioteken, och deras roll som möjliggörare av deltagande i det demokratiska samhället, blir inskränkningen ännu större.

Det här är inte första gången regeringen vänder sig emot sina remissinstanser och utredare, tvärtom verkar det vara det nya normala. Det är bara att läsa om Cementalagen, pandemilagen eller till exempel det omtalade slopandet av straffrabatten för unga. Låt oss hoppas att nästa år för med sig en annan sorts politisk klimat, ett där även regeringar lyssnar till argument.