Radar · Inrikes

Trots ökande smitta – nollningen igång

Linnéuniversitetet i Kalmar har tvingats pausa nollningen efter att flera studenter uppvisat symptom.

Studentkårer vid flera av landets universitet återinför den traditionsenliga nollningen – trots en ökande smittspridning av coronaviruset.

Inför den stundande höstterminen visar Folkhälsomyndighetens statistik att antalet covidfall är fortsatt högt bland landets 20-29-åringar – och att smittan också ökar på flera håll. Trots det återinförs den traditionsenliga nollningen på ett antal av landets universitet och högskolor – men inte utan problem, skriver SVT.

I såväl Växjö och Kalmar har man tvingats pausa nollningen efter att flera studenter uppvisat symptom på covid-19.

Vid högskolan i Halmstad har studentkåren däremot beslutat att genomföra nollningen för nya studenter – men i en alkoholfri version – medan grupperna av studenter i Umeå begränsas till åtta personer.

Vad gäller Lunds Teknologkår finns inga planer på att ställa in nollningen, men från kårens sida understryks att man kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Enligt Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Östergötland, finns också skäl till oro inför terminsstarten.

– Det är i precis sådana sammanhang vi kan få kluster av smittspridning. Vi måste fortsätta hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när vi är sjuka, säger hon till SVT.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV