Radar · Morgonkollen

Vaccinet har räddat minst 10 400 britters liv

Astra Zenecas och Pfizer-Biontechs vaccin mot covid-19 minskar risken att smittas i hemmet med nästan hälften, enligt en brittisk studie.

Vaccinerna mot covid-19 innebär inte bara ett skydd mot att bli sjuk. De halverar också risken att smittas i hemmet – redan efter en dos.

Storbritannien är det land i Europa som har kommit längst med att vaccinera sin befolkning och där följer nu forskare och myndigheter intensivt hur pass effektiva vaccinerna är, något som i sin tur granskas av andra europeiska länder. Inte minst Sverige, där statsepidemiolog Anders Tegnell flera gånger har refererat till erfarenheterna från England respektive Skottland vid diverse beslut rörande de svenska vaccineringarna.

Den senaste datan, som nu presenteras av folkhälsomyndigheten Public Health England, visar att vaccinerna mot covid-19 inte bara skyddar mot sjukdom, utan att de också minskar risken för att smittan förs vidare från person till person, en effekt som tidigare inte har varit helt klarlagd.

– Vacciner är avgörande i vår strävan att återgå till ett normalt liv. Vacciner minskar inte bara risken för svår sjukdom och räddar hundratals liv varje dag, nu ser vi dessutom att de påverkar risken att vi för covid-19 vidare till andra, säger Mary Ramsay, chef för de vaccinationer som Public Health England ansvarar för, till BBC News.

Beräkningar visar att vaccinationerna fram till och med mars har räddat 10 400 liv bland britter äldre än 60 år.

Minskad risk

I den studie som nu presenteras ingick 57 000 icke-vaccinerade kontakter i 24 000 olika hushåll. I dessa hushåll fanns det dessutom en person som hade fått en dos av antingen Pfizer-Biontechs eller Astra Zenecas vaccin mot covid-19.

Sedan studerade forskarna om den vaccinerade blev smittad eller inte och, i så fall, om han eller hon förde smittan vidare till någon annan i hushållet, något som definierades som ett positivt test inom 14 dagar efter det att den vaccinerade hade testat positivt. Utfallet jämfördes sedan med närmare en miljon kontakter till personer i hushåll som inte hade vaccinerats.

Resultatet visar att sannolikheten för att personer som har vaccinerats ska föra smittan vidare är mellan 38 och 49 procent lägre, jämfört med ovaccinerade personer. Skyddseffekten syntes 14 dagar efter vaccinationen och var lika stor, oavsett den vaccinerades ålder.

Studien har ännu inte genomgått sedvanlig vetenskaplig granskning (peer review), men ses ändå som en stor framgång. Trots det uppmanar Mary Ramsay alla att bete sig som om de hade viruset, det vill säga att fortsätta följa rekommendationerna som i Storbritannien – precis som i Sverige – går ut på att tvätta händerna, hålla avstånd och minska antalet sociala kontakter så mycket som möjligt.

Sista pusselbiten

Utöver arbetsplatsen och sociala sammankomster, ses det egna hemmet som den plats där vi löper störst risk att smittas av covid-19.

Enligt bedömare innebär resultatet från studien att den sista pusselbiten nu är på plats. Vaccinerna skyddar inte bara mot sjukdom, de minskar dessutom smittspridningen.

Mike Tildesley, epidemiolog vid Univerity of Warwick i England, säger till BBC News att studien är uppmuntrande, men menar samtidigt att det nu är helt avgörande att så många människor som möjligt låter vaccinera sig, för att få ner smittspridningen så mycket som möjligt.

– Vi måste komma ihåg att vaccinerna inte är 100 procent effektiva, vare sig mot att drabbas av svåra symtom eller mot att föra smittan vidare till andra, säger han.

Fakta: Sveriges vacciner

• Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har hittills godkänt fyra olika vacciner, även om vi i Sverige hittills har valt att inte börja använda det från läkemedelsföretaget Janssen. Därutöver finns också en rekommendation att Astra Zenecas vaccin endast bör ges till personer 65 år eller äldre. Utöver dessa två vacciner är också vacciner från företagen Moderna och Pfizer-Biontech godkända för användning i Sverige.
• Astra Zenecas och Janssens vacciner är så kallade virusvektorbaserade vacciner där den verksamma substansen i vaccinet består av DNA. Därutöver tar dessa vacciner hjälp av ett annat virus, ett modifierat adenovirus som fungerar som en ”transportör” eller vektor, som hjälper DNA:t att ta sig in i cellerna.
• Vaccinerna från Moderna och Pfizer-Biontech är i stället så kallade mRNA-vacciner där den verksamma substansen består av så kallat budbärar-RNA.
Källa: Läkemedelsverket, med flera