Radar · Arbetskritik

Risken för självmord högre bland arbetare

Forskare ska bland annat intervjua byggnadsarbetare om deras psykiska hälsa och självmord och hur det skulle kunna förebyggas.

Det är vanligt att personer i arbetaryrken, särskilt byggnadsarbetare, begår självmord. Det visar studier från Storbritannien. Nu ska en forskare undersöka om samma sak gäller i Sverige, rapporterar tidningen Arbetet.

Tidigare var det vanligare med självmord bland tjänstemän i Storbritannien. Men på senare år har det skiftat. I dag är risken högre bland arbetare. Särskilt byggnadsarbetare pekas ut som en riskgrupp.

Nu ska forskare undersöka om samma sak gäller i Sverige, rapporterar tidningen Arbetet. Maria Åberg, docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet har beviljats dryga 3,5 miljoner kronor från AFA Försäkring till forskningen.

– Vi ska studera förekomsten av suicidalt beteende i olika yrkesgrupper och kartlägga kopplingar mellan den psykosociala och fysiska arbetsmiljön och risken att utveckla detta beteende, säger Maria Åberg i ett pressmeddelande.

Så undersöks den psykiska ohälsan hos byggnadsarbetare

Det var runt 2000-talet som andelen självmord ökade bland arbetare i stället för att vara som högst bland tjänstemän. Hur det ser ut i Sverige är relativt outforskat.

Maria Åberg ska bland annat använda data som rör alla män som mönstrat för värnplikt i Sverige. Det handlar om yrkesval, deras arbetsmiljö och deras kontakter med vården. I projektets andra del ska hon rikta in sig på just byggnadsarbetare, för att se om de är mer självmordsbenägna även i Sverige. Bland annat kommer hon göra intervjuer med byggnadsarbetare om deras psykiska ohälsa och självmord, och vad de själva anser borde göras för att förebygga detta.

– Ett huvudsyfte med intervjuerna är att ta fram kunskap som kan ligga till grund för en insats för att förebygga självmord i byggbranschen. Det kommer vi att göra i samarbete med en forskargrupp i Australien som har erfarenhet just av självmordsförebyggande insatser på arbetsplatser, säger Maria Åberg.

Studien ska vara klar om tre år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV