Glöd · Syrepanelen

Panelen – om höghastighetståg

Höghastighetståget shinkasen på väg in på Shimbashi station i Tokyo.

Vad tycker du – skulle det vara en bra idé att bygga nya stambanor för höghastighetståg i Sverige?

Vi behöver hållbart resande och bra tågförbindelser i hela landet för ökad jämlikhet. Så hellre miljöbättre banor för både gods och persontåg i dagens bästa standard 250 km/h (snabbtåg), än rakare och dyrare banor i 320 km/h (höghastighetståg). Samtidigt är förstås höghastighetståg bättre än om pengarna går till nya motorvägar. Flyget behöver snarast minimeras genom ransonering, partiella förbud eller skyhöga priser. Då blir inte tågens hastighet lika viktig för att fler ska välja tåg. Sådan unik politik kan även inspirera andra länder.

Gunnel Malm, 73 år, klimat- och miljöengagerad feminist

Skrota planerna på höghastighetstågen, rusta upp befintliga vägar och järnväg istället.

Max Andersson, 46 år, styrelseledamot, Partiet Vändpunkt

Istället för att lägga hundratals miljarder på att bygga höghastighetsbanor mellan storstäderna vill vi i Partiet Vändpunkt satsa på en rejäl utbyggnad och upprustning av det vanliga järnvägsnätet. En bättre regional tågtrafik skulle gynna lika många resenärer varje vecka som skulle åka med höghastighetstågen på ett helt år. Bygget av höghastighetsbanor med dagens teknik kräver stora utsläpp av koldioxid som kan ta decennier att tjäna in. Det är bäst att inte bygga dem nu.

Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet

Att det behövs nya stambanor är givet. De nuvarande är i princip fulla och efterfrågan på tågtransporter för både personer och gods ökar. Då räcker det inte att lappa och laga. Vilken hastighet vi ska sikta på är lite mindre relevant. Nuvarande stambanor byggdes ju inte för hastigheter över 200 km/h, så med klokt byggande kan man sannolikt nå bra hastigheter oavsett.

Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet

Sverige står inför ett val: Ska vi vara ett land med coola saker som gör att vi kan möta en framtida värld utan flygplan – eller ska vi vara ett land för töntar? Sverige måste bygga höghastighetståg och förbättra nuvarande tåginfrastruktur. Inget annat kommer att fungera.

Jan Strömdahl, 84 år, ordförande, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

Järnvägen måste byggas ut och underhållas i hela landet med fokus på pålitlighet. Det betyder också nya stambanor. Resurser kan lämpligen omfördelas från alla vägprojekt som ökar kapaciteten för en biltrafik som måste halveras. Det gäller till exempel Förbifart Stockholm och alla dess galna följdinvesteringar. Men höghastighetshetsen och dess höga kostnader är bara av ondo. Tågresan ska vara en njutning och ge plats för såväl rullstol som cykel.

Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden

Nya stambanor skulle få hållbar transport för folk och gods att gå som på räls, samt helt förpassa inrikesflyget till skamvrån. Framtidsjorden uppmanar att tänka långsiktigt – planera för framtiden! – och fokusera på inkludering. Så att inte banan bara blir för att ta vit medelklass mellan nuvarande storstäder. Var också varsam med vilka värden banan byggs på.
Sen måste banan kombineras med starka lokala och regionala nät så att landsbygden inte lämnas på perrongen när tåget mot en hållbar framtid drar förbi.

Pontus Bergendahl, 51 år, Extinction rebellion

Vi har högst några få år på oss att få ner utsläppen innan vi oundvikligen hamnar i ett helvete på jorden. Bevisen kan inte bli klarare. Det saknas bara en personlig insikt: Det angår faktiskt mig! Fler och fler ungdomar har förstått och säger att de inte har någon framtid. Samtidigt är det fortfarande inte politiskt möjligt att prata om utsläppsminskningar utan att föreslå alternativ för vår bekvämlighet. En sak är säker, byggandet av en höghastighetsbana kommer INTE minska våra utsläpp.