Radar · Miljö

V svänger – röstar ja till Cementa-lagen

Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar besökte på måndagen valsverket på SSAB i Oxelösund.

Vänsterpartiet gör en helomvändning och kommer att rösta ja till regeringens undantagslag för Cementa. ”Vi behöver se till konsekvenserna av att stoppa all cement som ska gå till att bygga broar och bostäder”, säger partiledaren Nooshi Dadgostar.

På onsdag röstar riksdagen om regeringens undantagslag för Cementas kalkbrytning på Gotland.

Inget parti har motsatt sig den kritiserade lagen förutom Vänsterpartiet.

Nu meddelar partiledaren Nooshi Dadgostar att V kommer att rösta ja.

– Ja, med reservationen att vi förstås tycker att det är uselt arbetat av Cementa, säger hon.

Ville rösta nej

Regeringens lagförslag, som innebär tillfälliga ändringar i miljöbalken, har beskrivits som grundlagsvidrigt. Enligt expertinstansen Lagrådet kan det strida mot Regeringsformen eftersom beredningen varit för kort och lagen brister i att vara generellt tillämpbar. Regeringen har lovat att göra förändringar.

Kritik har också framförts mot att det saknas en heltäckande beskrivning av vilka konsekvenser lagändringen kan få på miljön.

En majoritet i Vänsterpartiets riksdagsgrupp ville, som TT kunde berätta i fredags, rösta nej till lagen.

Partiets miljöpolitiska talesperson Elin Segerlind uttalade sig också i Svenska Dagbladet i förra veckan och sade att V delar Lagrådets kritik.

– Regeringen borde ha gjort mer, men anledningen till att vi ändå går med på den här undantagslagstiftningen är att vi behöver se till konsekvenserna av att stoppa all cement som ska gå till att bygga broar och bostäder och annan infrastruktur, säger Nooshi Dadgostar.

"En diskussion"

Det har funnits en diskussion inom partiet men riksdagsgruppen har aldrig röstat i frågan. Beslutet har legat hos det verkställande utskottet, framhåller hon.

– Det är en diskussion vi haft och landat i att man ger det här lilla undantaget. Men jag tycker inte det har varit snyggt skött av Cementa, säger Dadgostar.

Hon syftar på att Cementa inte levererat en fullgod miljökonsekvensbeskrivning vad gäller påverkan på grundvattnet. Därför avvisade Mark- och miljööverdomstolen ansökan i juli om utökad brytning.

Under tisdagen behandlade miljö- och jordbruksutskott frågan och föreslår att riksdagen röstar ja till lagändringen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV