Radar · Utrikes

Ny rapport: Så kan privatkonsumtionens klimatavtryck minska

Transporter står för en stor del av privatkonsumtionens utsläpp och något som är relativt lätt att förändra är att hitta alternativ till inrikesflyget, konstaterar rapporten från IVL.

Jämfört med många andra länder har de nordiska länderna ett högt klimatavtryck när det kommer till privatkonsumtionen. Nu har IVL Svenska miljöinstitutet kartlagt privatkonsumtionen och i en ny rapport kommer de med konkreta råd kring åtgärder för att minska klimatutsläppen från konsumtionen.

Bilen, biffen och bostaden. Vi har hört det förut, men det är fortfarande områden där privatkonsumtionen har stor effekt på klimatet. Och det är också några av de områden som människor relativt lätt kan ändra på, beskriver rapportförfattarna, som dock fokuserar på vad samhället kan göra för att minska privatkonsumtionens totala utsläpp.

Efter att ha gått igenom offentlig statistik från de nordiska länderna har forskarna analyserat privatkonsumtionens klimatpåverkan med fokus på fyra teman: bostad, transporter, mat och konsumtionsvaror.

Påverkar miljö och sociala förhållanden

– Rapporten visar hur mycket vår konsumtion i de nordiska länderna påverkar såväl klimatutsläppen och miljön som de sociala förhållandena i andra länder, och att vi måste minska sådant som långa flygresor, vissa typer av mat och lyxprodukter. Det handlar också om att se till att grundläggande sociala avtal respekteras i de länder som producerar de varor vi konsumerar. Till exempel kommer största delen av våra kläder från andra länder, säger Annelise de Jong, IVL-forskare och projektledare för undersökningen, i ett pressmeddelande.

Att veta exakt hur ens egen konsumtion påverkar klimatet och förhållanden i andra länder kan vara klurigt att förstå. Därför pekar IVL ut åtta åtgärder som kan vara effektiva för att minska den totala konsumtionen i Norden. Det handlar om att byta ut rött kött mot vitt, byta ut kött mot växtbaserat, undvika matsvinn, minska flygandet (särskilt inrikesflyget är enkelt att få de flesta att byta ut), byta privat bil mot kollektivtrafik eller andra miljövänliga alternativ som cykel, förlänga varornas livslängd, respektera mänskliga rättigheter i de länder som producerar varorna och minska den totala privata konsumtionen i Norden.

Ekonomiska fördelar viktigt instrument

Men vissa saker kommer vara svårare att uppnå, såsom att få folk att ge upp privat ägande av bil, enligt rapporten. Ett lättare sätt kan vara en övergång från fossila bränslen till el. Här kan offentliga ekonomiska stimulanser ha stor betydelse. I Norge, som har överlägset störst andel elbilar av de nordiska länderna – 10 procent år 2019 – har det haft betydelse att det finns ekonomiska fördelar med att köra elbil, vilket konsumenterna uppskattar.

– Rapporten ger oss konkreta verktyg för att minska våra klimatutsläpp. Det finns också områden som vi i det nordiska samarbetet kan arbeta med. Det kan röra sig om allt från omställning till grön energi och flygande till köttkonsumtionen i offentliga matsalar, säger Paula Lehtomäki, Nordiska ministerrådets generalsekreterare, i pressmeddelandet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV