Radar · Migration

L vill se över lag efter fallet ”Tim”

Juno Blom, partisekreterare för Liberalerna, vill att lagar som berör uppehållstillstånd för barn ses över.

Liberalerna vill stärka skyddet för omhändertagna barn som samtidigt söker uppehållstillstånd i Sverige. Partiet föreslår nu att aktuella lagar ses över.

–Det måste bli möjligt att ett barn ska kunna vara kvar om vi bedömer att anknytningen finns primärt hos familjehemmet, säger L:s partisekreterare Juno Blom.

Hon vill att riksdagens socialförsäkringsutskott genom ett utskottsinitiativ uppmanar regeringen att se över lagstiftningen.

Bakgrunden är det i massmedier uppmärksammade fallet om en treårig pojke, ”Tim” som bott i ett familjehem sedan han var fyra månader gammal. Han kan nu komma att utvisas till moderns hemland Nigeria.

I förslaget till utskottsinitiativ skriver L att socialtjänsten kan besluta om tvångsvård av ett barn utifrån barnets behov och bästa, men Migrationsverket kan när som helst avbryta den vård socialtjänsten beslutat om för att utvisa barnet.

”Detta kan givetvis få allvarliga konsekvenser för berörda barn”, står det i förslaget.

– Man måste se på händelser utifrån barns ögon. Vilka konsekvenser får det här för det enskilda barnet? säger Juno Blom.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV