Radar · Djurrätt

Smittsam fågelsjukdom på hönsgård i Lekeberg

Runt 7 500 värphöns ska avlivas efter att newcastlesjuka konstaterats på en gård i Lekebergs kommun i Örebro län.

Den smittsamma fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård i Lekebergs kommun, enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen Örebro län.

Gårdens cirka 7 500 värphöns kommer att avlivas och aktuella byggnader saneras, efter positiva provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

– Såväl fågelinfluensavirus som virus som orsakar newcastlesjuka cirkulerar med viss regelbundenhet hos vilda fåglar. För att undvika smittspridning till tamfåglar är det därför alltid viktigt att se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undviks, säger Caroline Bössfall, smittskyddshandläggare vid Jordbruksverket.

Myndigheten har infört restriktioner i området för att undvika vidare spridning. En smittskyddsutredning har inletts i syfte att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att den kan ha spridits vidare.

Sjukdomen är ofarlig för människor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV