Radar · Politik

SD vill skärpa kriminalpolitiken – lås in och utvisa

Tobias Andersson, SD:s rättspolitiske talesperson, fick med sig partiets landsdagar på en skarpare kriminalpolitik.

Lås in och utvisa. Så kan man sammanfatta hur Sverigedemokraterna vill lägga om Sveriges kriminalpolitik. Partiet vill helt lägga om svensk kriminalpolitik. Nolltolerans, inlåsning och utvisning ska vara vägledande.

– Det absolut viktigaste är att vi etablerar en kriminalpolitik som faktiskt stämmer överens med det allmänna rättsmedvetandet. Att vanliga medborgare kan känna att det är rimliga påföljder, och där är vi inte i dag. Vi vill ha en rättspolitik som bättre stämmer överens med det och där brottsoffren får den upprättelse som de förtjänar, säger partiets rättspolitiske talesperson Tobias Andersson (SD) till TT.

Ge upprättelse

Straff ska inte bara ses som en rehabiliterande åtgärd utan genom att stå i proportion till gärningen ge brottsoffer upprättelse och förhindra att farliga kriminella kan begå nya brott.

Partiets landsdagar antog partistyrelsens förslag till kriminalpolitik. Straffen ska höjas kraftigt. Nolltolerans ska införas även mot mindre allvarliga brott som ska utredas och lagföras.

Utländska kriminella ska utvisas och uppehållstillstånd ska återkallas. Där det är möjligt ska medborgarskap återkallas. Det är dock inte möjligt i dag, enligt grundlagen.

För att komma åt gängkriminaliteten vill SD stoppa invandringen av ”svårintegrerade grupper och i stället fokusera på återvändande”.

Kemisk kastrering

Straffen för gängkriminella ska höjas kraftigt och straffmyndighetsåldern ska sänkas.

Rätten till permission för dömda ska begränsas liksom rörelsefriheten efter avtjänat straff.

Det fanns motionskrav på ännu tuffare tag. Partistyrelsen – och landsdagarna – biföll ett av kraven: att sexualbrott mot barn ska kunna mötas med kemisk kastrering.

– Det har sin bakgrund i den studie som togs fram på Karolinska institutet, där man visat framgångsrika resultat av det, och då tycker jag att det vore dumt om vi helt utesluter det. Att ha det i den befintliga repertoaren av påföljder tror jag är rimligt, säger Tobias Andersson (SD).

Fakta: Beslut

Kraftigt höjda straff
Nolltolerans så att även mindre allvarliga brott utreds och lagförs
Utvisa utländska kriminella och återkalla uppehållstillstånd, och där det är möjligt, medborgarskap för invandrare som begår grova brott
Stoppa invandringen av svårintegrerade grupper
Kraftigt höjda straff för gängkriminella
Sänkt straffmyndighetsålder
Kraftigt skärpta straff för sexualbrott
Utvisa utländska våldtäktsmän på livstid
Kemisk kastrering för sexualbrott mot barn
Ämbetsmannadräkter ska införas inom domstolsväsendet
Källa: Sverigedemokraterna
TT