Radar · Miljö

Klimatmöte i Egypten – får någon protestera?

Nästa år kommer representanter från närmare 200 länder att resa till Sharm el-Sheikh för att delta i klimattoppmötet COP27.

Ett värdland som tystar kritiker, sätter munkavle på medier och frossar i fossila bränslen. Att nästa FN-konferens om klimatet ska hållas i Egypten väcker reaktioner och kritik.

Med långa sandstränder och snorkelvänligt vatten står Sharm el-Sheikh i skarp kontrast mot blåsten och duggregnet i Skottland – där klimatmötet COP26 packade ihop för några veckor sedan. Men att den egyptiska turistorten nästa år ska stå värd för COP27 har fått en del bedömare och organisationer att höja på ögonbrynen.

Sedan den tidigare arméchefen Abd al-Fattah al-Sisi tog makten i en kupp har hans regim gått långt för att tysta kritiker och konsoliderat sin makt genom att slå ner mot civilsamhället, aktivister och oppositionella. De politiska fångarna är tusentals och även små protester kan straffas med fängelse. Pressfriheten är starkt begränsad.

"Dåligt val"

I Glasgow gick tiotusentals människor ut på gatorna under klimattoppmötet. Den typen av protestyttringar ses av många som viktiga för att sätta tryck på världsledare att agera kraftfullt för bromsa klimatförändringarna. Nu vädras oro för att Egyptens auktoritära regim ska förhindra protester under nästa toppmöte.

Att FN-konferensen hålls på en relativt avlägsen plats, på Sinaihalvöns södra spets, ses också som en försvårande omständighet för den som vill delta i demonstrationer.

”Egypten är ett uppenbart dåligt val av värd för COP27 och belönar president al-Sisis repressiva styre trots hans regerings fruktansvärda övergrepp”, skriver Joe Stork, Mellanösternchef hos människorättsorganisationen Human Rights Watch.

”Länder som deltar i COP27 bör pressa Egypten att släppa de tusentals människor som har fängslats enbart för att ha utövat sin rätt till yttrandefrihet och fredliga möten.”

Ska följas upp

I samband med COP26 gjordes vissa framsteg när det gäller utsläppsminskningar. Men för att begränsa den globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalets mål på 1,5 grader måste utsläppen halveras på bara åtta år – vilket de nuvarande nationella klimatåtagandena inte lever upp till på långa vägar. Men i Glasgow enades länderna om att återkomma med uppdaterade klimatmål inför mötet nästa november i Egypten.

Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser och att de utgör en hörnsten i Egyptens strategi för ekonomisk utveckling kommer säkert att väcka kritik. Egypten är Afrikas näst största gasproducent och har betydande oljetillgångar.

– Egypten har ingen exemplarisk meritlista när det gäller klimat. Så vad är logiken när det gäller att ordna mötet i Egypten? För att de har många hotellrum? säger Michele Dunn, kopplad till tankesmedjan Carnegie Endowment for International Peace, till The Washington Post.

Gott exempel?

Det finns en förhoppning om att ett klimatmöte i Afrika ska öka medvetenheten om den allvarliga klimatpåverkan som kontinenten tampas med och att mer ljus ska riktas mot behovet av ekonomiskt stöd för anpassning till klimatförändringarna.

Men Egypten har också höga ambitioner för sin omställning och satsar stort på vind- och solkraft. Företrädare för landets klimatdelegation har sagt att COP27 är ett sätt att visa upp projekten för utländska investerare och samtidigt föra de afrikanska ländernas talan när det gäller vikten av klimatfinansiering.

EU:s klimatchef Frans Timmermans har sagt att Egyptens omställning till en mer hållbar ekonomi kan inspirera länder kring i Medelhavet och i Afrika. Men han påpekar också att det är en fin balansgång mellan att använda naturgas – som släpper ut mindre koldioxid än andra fossila bränslen – under övergången till ett mer hållbart energisystem och att låsa fast sig i ett fossilt beroende under lång tid framöver.

USA:s klimatsändebud John Kerry har också hyllat Egyptens utbyggnad av sol- och vindkraftsparker. Men vid ett besök i Kairo tidigare i år varnade han även president al-Sisi för att investera för tungt i olja och naturgas och påpekade vikten av att Egypten i egenskap av klimatmötesvärd bör föregå med gott exempel.

Fakta: Egypten

Tio år efter den så kallade arabiska våren, då den mångåriga diktatorn Hosni Mubarak tvingades bort, har Egypten inte blivit mer fritt eller demokratiskt.
En militärstödd regim fängslar islamister och tystar mycket av den sekulära och liberala oppositionen. Förre arméchefen Abd al-Fattah al-Sisi ser till att vinna presidentvalen och grundlagsändringar garanterar hans fortsatta styre.
Pressfrihet garanteras i författningen men i praktiken är den begränsad. Statsmakten tystar kritiska röster. Läget har förvärrats de senaste åren och Egypten har blivit ett av de länder där flest journalister sitter i fängelse.
Egypten har betydande tillgångar av olja och naturgas. Oljeproduktionen sjunker dock och istället växer gasexporten snabbt.
Källa: Landguiden/UI
TT