Radar · Integritet

Färre drogrelaterade självmord men fler dödliga överdoser 2020

Tramadol är den åttonde vanligaste substansen vid drogrelaterade dödsfall.

Antalet drogrelaterade dödsfall har minskat något, enligt Socialstyrelsen. Minskningen beror främst på färre suicid bland kvinnor. Samtidigt ökade överdoserna med dödlig utgång. I en stor andel av fallen har personerna varit i kontakt med psykiatrin.

Socialstyrelsens nya statistik visar att 822 personer dog av narkotika- och läkemedelsförgiftningar under 2020, en minskning med 8 procent jämfört med året innan. Siffran inbegriper självmord och dödliga överdoser där läkemedel eller narkotika använts, och det är främst suicid bland kvinnor som har minskat, medan antalet överdoser, som är vanligast bland män, gick upp en aning efter en tidigare nedgång.

– Ökningen är dock inte ett trendbrott, och antalet överdoser var under förra året kvar på en lägre nivå än åren dessförinnan, säger Heval Beydogan, statistiker på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Strafflagen bör utvärderas

Totalt skedde 415 överdoser, i 173 fall klassas avsikten som ”oklar” och 234 fall är självmord. Den övergripande bilden, konstaterar rapporten, är att en mycket stor andel av de som avlidit i dödsfall klassificerade som läkemedels- eller narkotikaförgiftningar har haft kontakt med psykiatrin.

I det första betänkandet i samsjuklighetsutredningen som överlämnades till regeringen i veckan var huvudbudskapet att vården av personer med både psykisk ohälsa och missbruk måste samordnas, men utredaren Anders Printz gör även bedömningen att ”narkotikastrafflagen inklusive kriminaliseringen av eget bruk från 1988 behöver utvärderas”.

– Skälet är att Svensk förening för beroendemedicin anser det och vi ställer oss bakom det, säger Anders Printz till TT.

Dyster statistik

Utredningen hänvisar även till att Folkhälsomyndigheten förespråkar en utvärdering.

Enligt den senaste statistiken från EMCDDA, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, ligger Sverige i topp vad gäller narkotikarelaterade dödsfall, 81,5 per miljon invånare 2018. Motsvarande siffra för 2020 skulle bli 79,4 utifrån Socialstyrelsens data. Närmast efter Sverige ligger Storbritannien med 76,2 per miljon invånare. Samtidigt bör man vara försiktig med jämförelser då de olika länderna använder olika definitioner och mätmetoder, poängterar EMCDDA.

Läs mer: 

Så ska vården bli bättre för missbrukare med psykisk ohälsa