Radar · Inrikes

L:s partiråd sade ja till Sabunis linje

Liberalernas partiledare vill se paritet sikta på en borgerlig regering, även med stöd av SD om det behövs, i valet nästa år.

Liberalernas partiråd sade ja till att sikta på en borgerlig regering som kan söka samsyn även med SD i sakfrågor. Beslutet föregicks av en mycket uppslitande debatt.

Efter en flera timmar lång debatt sade partirådet ja till partiledningens och partiledaren Nyamko Sabunis förslag i regeringsfrågan. Röstsiffrorna blev 59-31.

Att Liberalerna (L) ska sikta på en borgerlig regering efter valet 2022 fanns redan från början bred samstämmighet om. Den känsliga frågan var om en sådan regering ska kunna stödja sig på Sverigedemokraterna.

Partiledningens förslag som vann omröstningen innebär att L ska kunna söka samsyn i olika sakfrågor med alla partier, även SD.

Debatten inför beslutet var särskilt het när det gäller möjligheten att budgetsamarbeta med SD. Den vinnande linjen innebär att en borgerlig regeringens budgetpropositioner ”i första hand” bereds av borgerliga partier. L vill inte se ”ett budgetsamarbete på det sätt som sker mellan Januaripartierna med något ytterkantsparti”.

Många av de som som är kritiska till partiledningens linje vill ha en formulering som stänger dörren för budgetsamarbete med SD.

Laddad debatt

Debatten som föregick beslutet blev lång och laddad. Flera ombud som var kritiska mot partiledningens förslag kom med känslofyllda inlägg.

Partistyrelseledamoten Ingeborg Wiksten underströk att hon brukar vara lojal mot partiledningen, men att hon inte kan öppna upp för mer makt till Sverigedemokraterna (SD).

– Jag kan inte göra något annat än följa mitt hjärta, jag måste följa min själ och jag måste kunna stå upp för mina vänner och väljare och kunna se dem i ögonen, sade hon.

Marianne Damström Gereben, ombud från Stockholm, vill inte heller att L ska söka samsyn eller förhandla med SD.

– Jag är rent ut sagt förbannad över att vi hamnat här. Att ett liberalt parti över huvud taget ska behöva ha den här diskussionen om något som sitter i vårt dna, sade hon.

Försökte lugna

Anhängarna av partiledningens linje försökte lugna kritikerna.

– Vi kommer aldrig att kohandla eller eller svikta i viktiga liberala frågor, sade Alexander Höglund, partistyrelseledamot.

Partiledaren Nyamko Sabuni inledde debatten med att försäkra kritikerna om att ”vi har vår liberala kompass” och hänvisade till att hon i snart 30 år tagit strid mot rasism och för en liberal samhällsmodell.

– Jag kommer alltid ta kampen för ett samhälle där vi alla har lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Många på båda sidorna uttryckte oro för den splittring som regeringsfrågan skapat i partiet.

– Det vägval vi nu diskuterar skär rakt igenom vänskap och föreningar, sade Pär Gustafsson, ordförande för länsförbundet i Västsverige.

Och Karl Johan Wiktorp från samma länsförbund riktade kritik mot partiledaren, trots att han står bakom hennes linje.

– Detta är inget bolag du bedriver verksamhet i, där du kan bestämma hur mycket som helst, sade han.

Vädjade

Många, framförallt på kritikersidan, hoppades på en sista minuten-kompromiss. Vissa vädjade till partiledningen. De ville framförallt ha ett tydliggörande om att L inte kommer att budgetförhandla med SD. Det avvisades dock.

– Det skulle innebära att vi aldrig skulle kunna samtala med med SD i frågor som har ekonomiska konsekvenser, sade Mats Persson från beredningsutskottet.

– Det kommer inte att kunna gå att styra landet.

Persson uppgav som exempel att en borgerlig regering inte skulle kunna söka stöd från SD i liberala hjärtefrågor som att förstatliga skolan eller förstatliga den personliga assistansen för funktionshindrade.

Besvikelsen bland kritikerna mot att partiledningen inte kunde sträcka ut en hand var stor.

Isabel Smedberg-Palmqvist, ombud från Stockholm, kunde inte förstå att partiledningen inte kunde gå dem till mötes. Hon bävar inför att i valet behöva gå ut och knacka dörrar utan ett tydligt besked i budgetfrågan.

– Jag känner mig helt förtvivlad, sade hon.

Kritikernas förslag om att tydliggöra att ”Liberalerna inte förhandlar budget med ytterkantspartier” röstades ned med 55-36

Fakta: Partistyrelsens förslag

Partistyrelsens förslag till söndagens partiråd:

Förutsättningarna för liberal politik är bäst om Sverige får en borgerlig regering.

Inför 2022 vill L forma ett borgerligt samarbete med i första hand de fyra borgerliga partierna.

I andra hand med så många borgerliga partier som möjligt.

För att en borgerlig regering ska kunna tillträda och styra landet kan L i sakfrågor söka samsyn med riksdagens alla partier.

Inget av Sveriges två ytterkantspartier (SD och V) kan bli en del av Sveriges regering.

Budgeten ska tas fram med de borgerliga partier som utgör regeringsunderlaget.

Den typen av budgetsamarbete som L idag har inom januarisamarbetet är inte aktuellt med varken SD eller V.

L kommer med integritet behöva forma den ekonomiska politiken efter de majoriteter som finns i riksdagens finansutskott.

Källa: Partistyrelsens förslag till partirådet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV