Radar · Inrikes

Miljoner ska öka kunskapen om allemansrätten

Naturvårdsverket satsar 5,4 miljoner kronor för att öka kunskapen om allemansrätten.

Naturvårdsverket vill öka kunskapen om allemansrätten och delar nu ut cirka 5,4 miljoner kronor till 22 organisationer och föreningar runt om i Sverige.

Förhoppningen är att fler människor ska välja att vara ute i naturen, att fler ska känna sig hemma där samt att problem med skador och störningar utomhus minskar.

Föreningarna och organisationerna har själva sökt pengar för informations- och kommunikationssatsningar, i exempelvis digitala kanaler. Kunskapen ska även spridas genom utställningar och insatser i skolor.

I målgruppen finns bland annat nyanlända, barn och unga, cyklister, hundägare och ryttare.

”Projekten riktar sig till många olika målgrupper och vi hoppas att vi tillsammans kan nå fler människor med information om hur allemansrätten fungerar, som i sin tur leder till att fler känner sig mer hemma i naturen”, skriver Sanja Kuruzovic, handläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV