Radar · Utrikes

Ny smitta motgång för Kinas vaccindiplomati

Väntan på vaccinering med kinesiska Sinovacs vaccin i Chiles huvudstad Santiago i februari.

Billiga kinesiska vaccinleveranser har beskrivits som en räddning för fattigare länder. Men nya smittoökningar i vissa mottagarländer väcker frågor om vaccinens effektivitet. ”Man kan behöva överväga att ge en extra stärkande dos”, säger smittskyddsprofessorn Beate Kampmann till TT.

Kina har sålt totalt 792 miljoner doser covidvaccin till omvärlden och donerat ytterligare 25 miljoner, enligt den Pekingbaserade konsultfirman Bridges sammanställning.

Hittills har drygt 300 miljoner doser levererats.

Den största andelen av exporten har gått till låg- och medelinkomstländer som haft svårt att få tag på de dyrare västerländska vaccin som snabbt köptes upp i Europa och Nordamerika. Många av de stora köparna finns i Kinas närområde i Asien – men också i Latinamerika, som Peking på senare år knutit allt närmare band med genom lån och investeringar.

Den påpassliga vaccinexporten och donationerna till desperata virushärjade länder har av många bedömare beskrivits som ”medicinsk diplomati”; som ett sätt att stärka Kinas anseende – och i förlängningen inflytande – i världen.

Nästan all export utgörs av av vaccin tillverkade av Sinovac och Sinopharm. Båda vaccinen godkändes nyligen för nödbruk av Världshälsoorganisationen (WHO), som konstaterade att de uppfyller grundläggande krav på säkerhet och effektivitet.

Varningstecken

Därmed har de väntats bli ett viktigt tillskott till det globala vaccinprogrammet Covax, vars mål är att få till stånd en mer rättvis fördelning av vaccin i världen men som lidit stor brist på leveranser.

En nackdel med de kinesiska vaccinen är dock att de har lägre effektivitet än flera konkurrerande varianter. Sinopharms vaccin når upp till omkring 78 procents effektivitet och Sinovacs till strax över 50 – att jämföra med omkring 90 procent för vaccin från Pfizer, Moderna och det ryska Sputnik V.

– De kinesiska vaccinen är inga dåliga vaccin, de har uppfyllt WHO:s grundkrav, säger professor Beate Kampmann, chef för vaccinavdelningen vid School of Hygiene and Tropical Medicine i London.

– Men våra förväntningar har höjts rejält då andra vaccin visat sig överraskande potenta.

Vissa experter ser varningstecken på att den lägre effektiviteten kan innebära fortsatt stora problem med smittspridning, trots omfattande vaccinering.

Ny lockdown

Ett exempel som lyfts fram är Chile, som främst använt sig av Sinovacs vaccin. Landet har redan lyckats fullvaccinera omkring 60 procent av befolkningen. Trots det fick huvudstaden Santiago nyligen återigen gå in i lockdown med anledning av en ny smittovåg.

Liknande tendenser har synts i Mongoliet, Seychellerna och Bahrain, som också hunnit vaccinera stora delar av sina befolkningar med hjälp av kinesiska vaccin, rapporterar The New York Times.

– Det är inte förvånande att vi ser nya fall i länder som använder vaccin med en effektivitet på mellan 50 och 70 procent, säger Beate Kampmann.

– Länder som Chile och Seychellerna kanske bör överväga att använda sig av en tredje, stärkande dos från ett annat mer effektivt vaccin, för att pressa ner spridningen.

Beate Kampmann betonar dock att det är för tidigt att dra några säkra slutsatser.

"Funktion att fylla"

Fortsatt snabb smittspridning i länder som kommit långt i sina vaccineringsprogram kan också bero på att restriktioner lyfts för fort och att många släppt på försiktigheten redan efter den första dos som inte ger fullgott skydd. En annan förklaring är att spridningen av nya, mer smittsamma virusvarianter tagit fart.

Å andra sidan har smittosiffrorna stabiliserats på låga nivåer i länder som Israel, som använt sig av Pfizers vaccin i massiv skala.

Det viktigaste är dock inte att räkna antalet nya upptäckta fall, utan huruvida vaccineringen minskar förekomsten av de svåra covidsymtom som leder till sjukhusinläggningar och dödsfall, påpekar Beate Kampmann.

Där saknas ännu tillräckligt med data, men hyfsat positiva signaler har kommit från Chile. Enligt en studie från i april visar Sinovacs vaccin en 80-procentig effektivitet mot dödsfall och 89-procentig effektivitet mot intensivvårdsinläggningar.

– Det kinesiska vaccinen har definitivt en funktion att fylla, särskilt i en situation där det råder brist på vaccin i många delar av världen.

Fakta: Kinas vaccinexport

• Kina har hittills slutit avtal om försäljning av totalt 792 miljoner doser vaccin mot covid-19.
• Detta enligt China covid-19 vaccine tracker, som sammanställs av den Pekingbaserade konsultfirman Bridge i samarbete med New York-baserade Global Health Strategies.
• Ytterligare 25 miljoner doser har donerats till olika länder.
• Hittills har 302 miljoner doser levererats.
• Majoriteten av de sålda doserna, 341 miljoner, har sålts till länder i Asien-Stillahavsregionen. Den näst största andelen, 291 miljoner, har sålts till länder i Latinamerika.
• 115 miljoner doser har köpts av länder i Europa och 44 miljoner av länder i Afrika.
• 65 procent av de sålda doserna består av tillverkaren Sinovacs vaccin och 26 procent av Sinopharms vaccin. 8 procent kommer från tillverkaren Cansino.
Källa: Bridge/China COVID-19 Vaccine Tracker

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV