Glöd · Syrepanelen

Panelen – om företag och mänskliga rättigheter

Dagen mot barnarbete, den 12 juni, står en pojke ändå och hänger upp de nyfärgade tygerna i en textilfabrik i Bombay.

Organisationen Concord överlämnade i fredags 21 070 namnunderskrifter till regeringen från personer som kräver en lag om att svenska företag ska respektera mänskliga rättigheter överallt i världen där de verkar. Vad tror du att en sådan lag skulle få för effekt?

Kan ha en viktig signalfunktion, men lagstiftning måste alltid kombineras med andra åtgärder. Det finns en övertro i Sverige på att lagar och resolutioner hjälper, men internationellt verksamma företag kommer alltid att hitta sätt att komma undan, med avancerade upplägg med underleverantörer, det har vi sett exempel på också inom Sverige. Troligen ger en stark signal från beställare och kunder om att de inte tolererar oetiskt beteende en bättre effekt. Tror mer på kraften hos sociala medier.

Martin Nihlgård, 50 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp

Det finns en del stora svenska företag som har policyer för mänskliga rättigheter, och det är bra. Men de frivilliga åtagandena räcker inte till, och de följs inte alltid upp. Regeringen vill i första hand ha en lag på EU-nivå, men om inte den blir verklighet i närtid, eller inte blir tillräckligt kraftfull, förutsätter jag att det blir en svensk lag. Det är uppenbart att det krävs en lag för att alla företag ska agera på allvar.Tove Ahlström, 43 år, vd, tankesmedjan Global utmaning

Tove Ahlström, 43 år, vd, tankesmedjan Global utmaning

Som före detta hållbarhetschef tycker jag förslaget är bra, men jag skulle vilja inkludera företagens leverantörskedjor också. I dag är det sällan företaget som säljer varan som har producerat den och eftersom det oftast är i utvinningen av råmaterialet eller i produktionen av varan som kränkningen av mänskliga rättigheter uppstår, så behöver leverantörskedjan inkluderas. Annars riskerar lagstiftningen att bli verkningslös. Jag välkomnar en sådan lagstiftning och skulle även vilja se ordentlig granskning och uppföljning av lagstiftningen. 

Anna Stenvinkel, 52 år, generalsekreterare, Forum Civ

En lag skulle få stor effekt då företag kommer kunna hållas ansvariga om det förekommer barnarbete, kränkningar av fackliga rättigheter eller hälsovådlig arbetsmiljö i deras leverantörskedjor. Människor som har drabbats negativt av företags verksamhet, exempelvis fördrivits från sin mark när gruvdriften expanderat, kommer kunna få gottgörelse för den skada de lidit. En lag med tydliga krav på företag skulle skapa samma förutsättningar för alla bolag och därmed en jämlik spelplan, vilket är något som Forum Civ arbetat hårt för i flera år.

Brittis Edman, 55 år, policychef, Amnesty

I gruvindustrin i Kongo-Kinshasa är arbetet livsfarligt, underbetalt, och barn ingår ofta i arbetskraften. De gräver ut bland annat kobolt till produktionen av telefon-, bil- och datorbatterier – som ska hjälpa oss att fasa ut fossila bränslen. En effektiv lag skulle kräva att företagen identifierade och hanterade sådant i sin verksamhet och i sina leverantörsled. Personer som drabbas skulle få möjlighet att ställa företag till svars. Och på sikt skulle vi som konsumenter bli lite tryggare i att människor inte far illa i produktionen av det vi handlar.

Jan Strömdahl, 83 år, ordförande, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

Jag har skrivit på. Tror att en sådan lag skulle ge anställda i svenska företag en starkare ställning genom den uttalade rätten att organisera och yttra sig, till exempel. Men också rätten till social trygghet och rätt till säkert arbete till skälig lön och facklig organisering. Men det gäller att ta vara på sina rättigheter!

Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden

Framtidsjorden kräver stopp för barnarbete, slaveri och miljöförstörelse. Lagen innebär att företag måste identifiera, förhindra och hantera negativ påverkan som dess verksamhet kan ha på mänskliga rättigheter, även utomlands. Inga fler undanflykter – för lika rättigheter måste vi sluta bygga system på dominans och exploatering. Om alla går samman för dessa krav skulle kumpanerna i Davos bli tvungna att byta snittar, champagne och ”bla bla bla” mot åtgärder för att stoppar utnyttjande och rofferi.

Gunnel Malm, 73 år, klimat- och miljöengagerad feminist

En kunde ju tro att en sån lag redan existerar, men icke. Och faktiskt tror jag det blir den vanliga papperskonstruktionen, fina ord bara, sen kan folk lokalt bete sig hur som. Om mänskliga rättigheter inte respekteras ens av svenska företag i Sverige, hur kan vi då tro att det ska göras i andra länder? Men visst, gärna en lag, så kan de som missköter sig bli lagförda, att det gör ont i plånboken är nog det enda som kan ändra något. Tyvärr, i min ålder misströstar en lite.

Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet

I sig får lagar sällan effekter och det gäller även här. Men lagar som dessa är hävstänger för fortsatt kamp. Därför är det viktiga vilka kamper som förs efteråt, med lagen som grund. Det ökar folkrörelsernas kamparsenal och därmed möjligheter att vinna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV