Radar · Utrikes

FN: Näringsbrist hos barn när pandemin stänger skolor

Skolor har stängt i många länder, och viktiga skolluncher uteblir.

Stängda skolor och inställda luncher berövar behövande barn viktig näring i coronapandemins skugga. FN beräknar att 39 miljarder måltider ställts in.

Skolmåltiden är för många barn dagens viktigaste måltid. Lagad, näringsrik mat som är något nödvändigt för inlärning – och dessutom en bristvara i utsatta länder och regioner.

Coronapandemins konsekvenser slår därför hårt, skriver FN:s livsmedelsprogram WFP och FN:s barnfond Unicef i en rapport som publiceras på torsdagen, då omkring 370 miljoner barn är beroende av skolans matbespisning till viss del.

Stöd till skolöppning

FN beräknar att dessa barn ”har i genomsnitt gått miste om 40 procent av skolluncherna sedan skolstängningarna inleddes”.

”Trots tydliga bevis att skolor inte är primära platser för covid-19-infektioner, så drabbas miljoner barn runt om i världen”, skriver Unicef:s chef Henrietta Fore.

Studien visar en minskning på omkring 30 procent av näringsinsatser och stödåtgärder i låg- och medelinkomstländer. Det är svårt att samla in globala data, så organisationerna har genomfört studier på landnivå.

”Förlusten av näringsrik skolmat kan förstöra framtiden för miljoner fattiga barn. Därför måste vi stödja regeringar att på ett säkert sätt öppna skolor igen och börja ge barnen föda. För många av dem är skolmåltiden det enda näringsrika mål de får under dagen”, skriver David Beasley, chef för WFP som tilldelades Nobels fredspris förra året.

”Vi riskerar att förlora en hel generation”, fortsätter han.

Kontanter och kuponger

FN försöker på flera sätt att stödja utsatta under coronapandemin. WFP är med och förmedlar portioner som kan tas hem, rena kontanter eller matkuponger till unga i över 70 länder.

Tidigare erfarenheter från till exempel utbrottet av ebola i Västafrika visar hur virusspridningen åtföljdes av hög andel undernäring. Samma trend syns i Afrika söder om Sahara och i södra Asien i och med coronapandemin, skriver WFP.

Skolstängningar riskerar också att vända en positiv trend om att allt fler av jorden barn går i skola. Senaste beräkningarna gör gällande att så många som 24 miljoner skolbarn inte kommer att återvända till undervisningen när pandemin är över och skolorna åter öppnar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV