Radar · Utrikes

Strul när cannabis togs upp i det finska parlamentet

Ett medborgarinitiativ i Finnland har samlat in 50 000 underskrifter för avkriminalisering av cannabis.

Efter att ett finskt medborgarinitiativ samlat in 50 000 underskrifter för ett förslag om avkriminalisering av cannabis har en expertpanel informerat det finska parlamentet. Men när expertpanelens anförande skulle sändas direkt från parlamentet fungerade det inte, enligt hemsidan Drugreporter

Det var bland annat under Pekka Hakkarainen, professor vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland (THL), anförande som tekniken strulade.

Han tog upp THL:s syn på frågan. THL motsatte sig en separat lagstiftning för cannabis med anledning att det skulle missgynna brukare av andra preparat. Istället föreslog THL att narkotikapolitiken skulle utvecklas i en riktning mot att droganvändningen skulle hanteras genom social-, hälso- och sjukvårdspolitiken och att samhällsdebatten bör fortsätta i riktningen mot en avkriminalisering av alla droger.

Det finska parlamentet publicerade i efterhand en inspelningen från anförandena – men där den första halvtimmen saknades, enligt Drugreporter. Förutom Hakkarainens anförande så saknades den del när initiativtagarna till medborgarinitiativet för avkriminalisering av cannabis fick presentera sitt förslag för parlamentet.

Den finska regeringen har flera gånger meddelat att en avkriminalisering som medborgarinitiativet önskar inte finns på deras agenda. Medborgarinitiativet vill att ett innehav på 25 gram cannabis ska vara lagligt samt att hemodling ska vara tillåtet.

I dag är cannabis olagligt i Finnland och får varken innehas, köpas, säljas eller importeras. Det finns några få undantag för cannabis för medicinskt bruk.

Enligt THL hade år 2018 nästan en fjärdedel av alla finländare provat cannabis.

Drugreporter är en hemsida som organisationen Rights Reporter Foundation (RRF) står bakom. RFF arbetar för att främja utsatta gruppers mänskliga rättigheter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV