Radar · Miljö

Sociobiologins fader död

Edward O Wilson, sociobiologins fader, har avlidit i en ålder av 92 år.

Den berömde amerikanske biologen Edward O Wilson, känd för en lång rad böcker om den biologiska mångfalden på jorden, har avlidit i en ålder av 92 år.

Wilson, belönad med bland andra Crafoordpriset och Pulitzerpriset, var expert på myror och andra sociala insekter. Tillsammans med en annan Crafoordpristagare, Bill Hamilton, förklarade han, med evolutionstorin som grund, hur myrornas enorma samhällen uppstod och utvecklades.

Han grundade också den disciplin som i dag kallas sociobiologin som utifrån det naturliga urvalet och Darwins idéer, behandlar uppkomsten av olika djurs beteenden. Han inkluderade även människan i sina modeller vilket skapade kontroverser och väckte ont blod hos många under 1970-talet.

På senare år ägnade han sig mest åt att varna för att jordens fauna och flora står inför ett massutdöende lika omfattande som när dinosaurierna utplånades för 66 miljoner år sedan. Då orsakades utdöendet av en kollision med en främmande himlakropp, i dag är det människan som ligger bakom den eventuella katastrofen. Wilson, vars mest kända bok är ”Diversity of life” (Livets mångfald), har sagt att vi människor borde kunna dela jorden med alla andra arter som evolutionen frambringar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV