Radar · Miljö

Ny lag ska göra det lättare att producera och spara el

Fastighetsägare kommer att få nya möjligheter att spara och lagra energi med den nya lagen.

En ny lag ska göra det möjligt för fastigheter att koppla ihop sig i lokala mikronät. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2022.

Den nya lagen är mycket välkommen och kommer med flera fördelar, menar Ludvig Bloss, projektansvarig på H2M.

– Fastighetsägare med flera huskroppar har fått större möjligheter att spara energi, skapa energi och lagra energi genom den här lagstiftningen, säger han till It-hållbarhet.

Och fortsätter:

– För en BRF, där tvättstugorna ligger i ett hus men ett annat hus har tak som bättre lämpar sig för solpaneler, kan solceller nu monteras på det tak som är bäst lämpat och energin fördelas där den behövs som mest.

Tanken med lokala elnät är att skapa nya möjligheter för fastighetsägare som tidigare inte kunnat arbeta med fördelning av energi eller egen produktion. Nu ska det bli betydligt enklare att investera i ny teknik och spara energi på ett hållbarare sätt.

– Med mikronäten kan vi också arbeta med effektstyrning och fasbalansering mellan huskroppar. Det går att installera batterilager som laddas när elen är billig och används när elen är dyr, genom mikronäten öppnas många nya alternativ för fler fastighetsägare, säger Ludvig Bloss.

Men det krävs ett helhetstänk för att minska kostnaderna och få ned energianvändningen. Det rör sig bland annat om att återkommande trimma och justera systemen.