Radar · Politik

Regeringskris undanröjd i Finland – torven ännu ett frågetecken

Finlands statsminister Sanna Marin (S) ser ut att ha undvikit en regeringskris.

Regeringspartierna i Finland har kommit överens efter en dryg veckas förhandlingar om landets ekonomi. En av stötestenarna har varit utfasningen av Finlands torvbrytning som står för en stor del av landets koldioxidutsläpp. Hur lösningen ser ut är ännu ett frågetecken.

Den socialdemokratiskt ledda fempartiregeringen i Finland har haft svårt att komma överens om ramarna för de kommande årens ekonomiska politik. Under tisdagen uppgav källor i flera finska medier att Centern lämnat förhandlingarna, men vid lunchtid på onsdagen meddelar ledarna för de fem partierna på en gemensam presskonferens att man löst de svåra frågorna. Innehållet i uppgörelsen är partiledarna förtegna om och förhandlingarna fortsätter nu om detaljerna.

Centerns partiordförande Annika Saarikko säger på presskonferensen att lösningen inte är perfekt, men så är inte heller livet.

– Det är viktigt att vi visar medborgarna att vi gemensamt kan fatta beslut, säger Annika Saarikko.

Torv en stor stridsfråga

En av de stora stridsfrågorna har gällt torvbrytning. För De gröna som också sitter i regeringen är utfasning av torven en viktig fråga. Utsläppen från torvförbränning är större än de från landets alla personbilar. Samtidigt är tusentals människor på den finska landsbygden beroende av torvbrytningen för sin försörjning och för Centern är det viktigt att värna deras situation.

Finland är det enda landet i världen där man fortfarande förbränner torv i stor skala för att producera energi. Sedan tidigare har regeringen kommit överens om ett mål om att halvera torvförbränningen till 2030, men kostnaderna för utsläppsrätter i EU:s handelssystem kan bidra till att utfasningen skulle kunna gå snabbare än så.

Några svar på hur frågan om torvförbränningen hanteras i uppgörelsen ger partierna alltså inte idag, utöver att regeringsöverenskommelsen för mandatperioden – där en halvering av torvförbränningen ingår – ligger fast.