Radar · Morgonkollen

Metanutsläpp nyckel till klimatförändringarna

Lantbruket står för 40 procent av metanutsläppen som orsakas av människor.

Utsläppen av metangas måste skyndsamt minskas för att världens länder ska klara målet i Parisavtalet om en uppvärmning av jordens medeltemperatur med högst 1,5 grader, enligt en FN-rapport som släpps nästa vecka.

Metangas har större påverkan på klimatet än koldioxid per viktenhet, samtidigt som metan snabbare bryts ned i atmosfären än koldioxid. Det innebär att en minskning av metanutsläppen skulle kunna leda till en snabbare sänkning av jordens medeltemperatur, jämfört med att minska koldioxidutsläppen.

Rapporten slår fast att det är möjligt att minska metanutsläpp från mänsklig aktivitet med 45 procent till år 2030. En sådan minskning skulle leda till att bromsa uppvärmningen med 0,3 grader fram till år 2040.

Lantbruket står för 40 procent av alla metanutsläpp som är orsakade av människan. Förbränningen av fossila bränslen står för 35 procent, och nedbrytningen av avfall på exempelvis soptippar står för 20 procent.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV