Radar · Miljö

Skogsaktivisternas blockad bröts upp

Den näverkåta som revs när blockaden i Paharova bröts.

Med hjälp av en näverkåta och en grupp av aktivister hindrades Sveaskog att hugga ned en skog i Paharova, Överkalix kommun. Men under tisdagen bröts blockaden och avverkningen påbörjades. ”Det väcker känslor”, säger Henrik Andersson, renskötare och aktivist från Skogsupproret.

Aktivisterna blev bortkörda när polis beslöt sig för att bryta blockaden under tisdagen. Samma dag brändes den kåta som byggts upp för att hejda skogsmaskinerna, vilket fick Henrik Andersson att reagera, själv same och renskötare.

– Svt släpptes in på området och man kan se det ryka från resterna inom det avspärrade området, säger han.

Blockaden syftade till att stoppa avverkningen av ett skogsområde i Paharova, i Överkalix kommun. En skog aktivisterna beskriver som en naturskog. Men Sveaskog skriver i en kommentar till Syre att det rör sig om en produktionsskog, det vill säga en skog som är avsedd för kommersiell produktion av trävaror genom avverkning. Sveaskog uppger också att man gjort en naturvärdesbedömning som tagit hänsyn till de värden som finns i trakterna vid planering och avverkning.

Henrik Andersson säger att det är en äldre lavrik skog, värdefull, inte minst för rennäringen. Till skillnad från många andra skogar i trakterna tror han inte att den kan ha kalavverkats tidigare.

– Matematiken går inte ihop. De stora kalavverkningarna började man med under 1960-talet och skogen är äldre än så. Sedan har så klart skogar alltid brukats men inte missbrukats på det här viset, säger han.

Även om aktionen i Paharova nu är bruten och skogen har börjat avverkas, fortsätter aktivisterna i Skogsupproret med en annan blockad i Juoksuvaara – Pajala kommun.

– Där håller vi ställningarna, säger Henrik Andersson.

"Vi förlorar ju alla på att de hugger"

Aktionen har bland annat stöd från Fältbiologerna som betalar aktivisternas resa dit. Samtidigt har lokalpressens ledarsidor riktat kritik mot protesterna och beskrivit blockaderna som ett slag mot glesbygden. Men Henrik Andersson försvarar aktionen genom att säga att de har tagit särskild hänsyn när det varit privata entreprenörer som drabbats.

I Paharova var det Sveaskogs eget arbetslag som drabbades, vilket inte är lika problematiskt, tycker Henrik Andersson.

– En kortare blockad anser vi att man kan göra även mot privata men när det gäller statliga Sveaskogs egna arbetslag så är det ingen privatperson som drabbas, utan vi alla men vi förlorar ju alla på att de hugger så det beror på i vilket ljus man ser det i.

Samtidigt är ett av skogsupprorets krav att trakthyggesbruk (dvs kalavverkningar) ska upphöra av äldre skog. Något som i sin tur skulle kunna slå mot jobben. Men Henrik Andersson tror att jobben kan bli kvar, om bara marknaden börjar efterfråga virke från skogar som inte kalhuggs.

– Det ger ju mer arbetstillfällen om man förbjuder trakthyggesskogsbruk. Men vi kanske inte kan konkurrera prismässigt med virket. Men vi får en unik produkt som är hållbar, säger han.

Skogsupproret är ett uppror från samiska och icke-samiska aktivister i Extinction rebellion.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV