Radar · Miljö

Tvist eliminerar 60 procent av svenskproducerad ekogurka

Utbudet av ekologiskt odlad gurka minskar avsevärt till följd av en tvist om eventuella växtgifter i ekogödsel.

En odlare i Östergötland är övertygad om att hans ekologiska gurkor drabbats av missväxt på grund av gifter i gödselmedlet. Tillverkaren Lantmännen är av annan mening och betalar inte ut någon ersättning – följden är att produktionen läggs ned.

När Göran Ektander, som driver företaget Tåkerngrönt i Väderstad, bytte odlingsmetod 2017 började hans gurkor bli spetsiga och deformerade, och skörden sjönk med upp till 50 procent, skriver ATL. Han misstänkte först vattnet, men efter att det byttes ut kvarstod problemen. Ektander skickade då in ett prov av det aktuella gödselmedlet, Biofer 10-3-1, till laboratorieföretaget Eurofins för analys.

Undersökningen påvisade förekomst av herbiciden terbutylazin och den aktiva substansen foramsulfuron, som dock inte upptäcktes vid en upprepad analys.

Biofer 10-3-1 är ett KRAV-godkänt gödselmedel som tillverkas av Lantmännens dotterbolag Gyllebo gödning. Det består av kött- och benmjöl som kommer från en anläggning i Danmark. KRAV tillåter att rester från livsmedelsindustrin och djurgödsel från konventionell produktion under vissa förutsättningar får användas i jord och gödsel som är KRAV-certifierad. Orsaken till det är att den ekologiska gödseln inte räcker till.

Nya regler för KRAV

I maj antog KRAV dock nya regler för märkningen då det under 2020 och 2021 kommit signaler om att vissa KRAV-certifierade gödselmedel kan ha skadat grödor. Exempelvis lät Fritidsodlarnas riksförbund (FOR) analysera ett antal gödselmedel, både KRAV-certifierade och andra, och kunde i en rapport i somras konstatera att rester av bekämpningsmedlen klopyralid och aminopyralid påvisats i exempelvis sockerbetsextrakt, hönsgödsel och kogödsel. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2022 med syftet att minimera risken för spår av kemiska bekämpningsmedel i KRAV-certifierad gödsel och jord.

Det hjälper emellertid inte Göran Ektander som reklamerade den misstänkta gödseln till Lantmännen och krävde skadestånd på 11,6 miljoner för utebliven skörd. Ola Rickardsson, vd på Gyllebo gödning, nekar dock till att det gjordes några fynd av terbutylazin annat än i Göran Ektanders prov.

– Jag måste gå på fakta och fakta i min värld är att de ackrediterade metoderna har varken hittat foramsulfuron eller någon annan aktiv substans, förutom spinosad i det prov vi tog hemma hos odlaren. Det är en insekticid som är godkänd i ekoodling, säger han till ATL.

Säker på sin sak

Göran Ektander är säker på att orsaken till den skadade gurkskörden är för höga nivåer av jordbrukskemikalier i pelletsråvaran till Biofer, men har gett upp hoppet om att få någon kompensation.

– Vi är helt övertygade eftersom fyra års problem med deformerade gurkor försvunnit efter vi har tagit bort pelletsen, säger han till ATL.

De fyra årens förlust i kombination med personalbrist gör att Ektander lägger ned sin växthusodling av gurka, och med den försvinner 60 procent av all svenskproducerad ekogurka.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV