Radar · Politik

Regeringen vill bekämpa fiffel i arbetslivet

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vid regeringens pressträff om arbetslivskriminalitet.

Regeringen har beslutat att tillsätta en ny delegation mot arbetslivskriminalitet. ”Skumraskföretag som utnyttjar människor och snedvrider konkurrens och ska inte finnas på svensk arbetsmarknad”, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) på en pressträff.

Regeringen tillsätter en ny delegation mot arbetslivskriminalitet.

Delegationens uppgift blir att motverka arbetslivskriminalitet– som kan vara allt från brott mot lagar som rör arbetsmiljö, skatter till otillåtet utnyttjande av välfärdsförmåner, penningtvätt eller att arbetskraft utnyttjas genom människohandel och människoexploatering.

– Det finns aktörer som satt i system att utnyttja utländsk arbetskraft och kringgå regler. Ibland finansierar vinsterna från detta den grova organiserade brottsligheten i Sverige, säger Eva Nordmark.

Ola Pettersson, tidigare chefsekonom på LO, blir ordförande för delegationen
Ola Pettersson, tidigare chefsekonom på LO, blir ordförande för delegationen. Foto: ROBIN EK/TT

Ordförande för delegationen blir Ola Pettersson, tidigare bland annat chefsekonom på LO.

– Jag ser att det här är ett växande samhällsproblem och jag ser mycket fram emot att få bidra till att bekämpa det, säger han på pressträffen.

Under åren 2018 till 2020 gjorde myndigheterna över 4 000 gemensamma kontroller av arbetsplatser. Drygt ett av tio kontrollerade företag tvingades att stänga hela eller delar av sin verksamhet på grund av de brister och i hälften av fallen ledde det till krav på att åtgärda brister, enligt regeringen.

Regeringen har sedan tidigare aviserat att Arbetsmiljöverket får 30 miljoner kronor per år från och med 2021 för att öka insatserna mot arbetslivskriminalitet. I budgetpropositionen för 2022 föreslogs tio miljoner kronor mer per år till myndigheten.

Delegationens huvuduppgifter

• att, ur ett samhällsövergripande perspektiv, verka samlande och stödjande i förhållande till aktörer som motverkar arbetslivskriminalitet och främja samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan
• att förstärka kunskapen om arbetslivskriminaliteten i Sverige, bland annat avseende arbetslivskriminalitetens omfattning och hur myndigheters samverkan för att motverka den kan utvecklas-
• att sprida kunskap om internationella erfarenheter, bland annat vad gäller bekämpning av arbetslivskriminalitet i Norge.
Källa: Regeringen

Delegationens ledamöter:

Ola Pettersson (ordförande), bl.a. tidigare chefsekonom på LO
Malin Ackholt, ordf. Hotell och restaurangfacket
Kristina Alsér, ordf. Tillväxtverket, tidigare landshövding
Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen
Anna Ekstedt, ambassadör mot människohandel
Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen
Johan Lindholm, ordf. Byggnads
Anders Wallner, polis och fd utredare
Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV