Radar · Djurrätt

Ny rapport: Svenska hamburgerkedjor brister i ansvar för kycklingars välfärd

Kycklingfabrikerna i Sverige är i stort behov av förändring, menar Djurens rätt i en ny rapport.

Flera av de stora hamburgerkedjorna i Sverige har ännu inte anslutit sig till European Chicken Commitment, ECC, som en rad djurorganisationer i Europa utvecklat för att skapa en miniminivå för djurvälfärden. Det visar en ny rapport från Djurens rätt. En av de som ställer för låga krav är kedjan Max.

Bristerna inom kycklingindustrin är många och kända sedan länge. Just därför skapade flera djurrättsorganisationer 2018 initiativet European Chicken Commitment, ECC. Där ställs en rad krav och kriterier på djurhållningen, och flera av de stora hamburgerkedjorna i Sverige lever idag inte upp till dessa. Bland annat finns ett krav om att helt sluta med så kallade Turbokycklingar, kycklingar av raserna Ross och Cobb som växer extremt snabbt: 5000 procent på bara fem veckor. Men en närmare titt på hamburgerkedjornas policys visar att det brister på flera håll, visar rapporten.

Ett exempel som lyfts upp i rapporten är kedjan Max, som  har en välfärdspolicy för kycklingar. Men den når inte upp till de kriterier som ECC ställer upp, menar Djurens rätt.

Turbokycklingar stort problem

– Som MAX formulerar sig just nu så öppnar de bland annat upp för fortsatt användning av turbokycklingar, vilket är ett av de största djurvälfärdsproblemen som finns idag. MAX skriver själva att de vill ha klarhet i hur valet av ras påverkar till exempel klimatet. Klimatfrågan är utan tvekan oerhört viktig, men lösningen på klimatkrisen är inte att låta kycklingarna betala priset genom fortsatt lidande i djurfabrikerna, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt, i ett pressmeddelande.

Förutom Max så lyckas varken McDonalds, Burger King eller Sibylla möta kraven i ECC heller. Även hos mindre kedjor lyser frånvaron av tillräckliga policys, men flera har anslutit sig, såsom exempelvis Babas Burgers, Bastard Burgers, Bores, Brödernas, Jureskogs och Phil’s Burger. På Djurens rätts hemsida finns en lista över alla företag i Sverige som anslutit sig till ECC, helt eller delvis. I Europa handlar det om över 250 företag.

"Förändra ett ohållbart system"

Kriterierna i ECC har sju områden: att följa EU:s lagar, mer plats för kycklingarna, nej till turbokycklingar, en förbättrad inomhusmiljö, skonsammare bedövningsmetoder vid slakt, rätt till utevistelse samt tredjepartsgranskning och publik rapportering.

Att företagen tar djurvälfärden på allvar, även om de samtidigt satsar på större andel vegomat är viktigt, skriver Djurens rätt i rapporten. ”Det räcker inte att satsa på vego när företaget samtidigt stöttar intensiva djurfabriker. Minskad köttkonsumtion måste ske sida vid sida med arbete för att höja välfärden för de djur som fortfarande konsumeras”, skriver de.

– Den senaste tidens rapporteringar om Kronfågel, som bland annat Max köper kyckling från, visar på att de svenska kycklingfabrikerna är i stort behov av en omställning. De kedjor som valt att jobba med kriterierna i ECC visar tydligt att de har en vilja att vara med och förändra ett ohållbart system. Det är otroligt viktigt och vi hoppas nu att fler kedjor följer efter, säger Nathalie Söderström, ansvarig för företagsrelationer hos Djurens Rätt.