Radar · Politik

System som gett Sverige 60 000 barn granskas

Socialminister Lena Hallengren (S) tillsätter nu den tidigare utlovade utredningen om internationella adoptioner efter avslöjanden om missförhållanden vid adoptioner från Chile på 1970-talet.

Regeringen låter en utredare gå igenom hur Sverige har skött adoptioner av barn från länder som Chile och Kina genom åren. Men det handlar inte om att undersöka enskilda fall bland de 60 000 adoptioner det kan handla om.

– Att gå in och granska enskilda adoptionsärenden är inte utredarens uppgift, och det skulle inte vara möjligt heller, säger Lena socialminister Lena Hallengren (S) till TT efter en pressträff.

På pressträffen presenterade hon direktiven till utredningen, som blir omfattande. Utredare blir Anna Singer, professor i civilrätt i Uppsala, och hon får två år på sig, till november 2023, att leverera resultat.

Om en begränsning är att inte gå in i enskilda ärenden så finns det inga vad gäller olika former för adoptioner.

– Det vill säga om det är via enskilda, via förmedlingar eller staten, säger Hallengren.

Perioden utredningen ska studera spänner över 70 år, från 1950 och framåt. Under den tiden har uppemot 60 000 barn adopterats till Sverige av familjer här.

På pressträffen nämnde socialministern specifikt att adoptioner från Chile och Kina ska granskas. Hon underströk dock att utredaren får undersöka adoptioner från vilka länder hon vill.

– Men det finns ett särskilt fokus på Chile och Kina, säger Hallengren.

Anna Singer, som är specialiserad på familjerätt, ska bland annat utreda förekomster av eventuella oegentligheter.

– En kartläggning behöver göras av hur regelverk sett ut fram till idag, säger socialministern.

Uppdiktade historier

Bakgrunden till utredningen är en rad uppgifter från olika länder om att svenska familjers adoptioner av barn från länder som Chile, Kina och Sydkorea kanske inte gick rätt till alla gånger. Familjer som adopterade fick höra uppdiktade historier.

Sedan flera år pågår en brottsutredning i Chile, något som blev känt i Sverige första gången 2018. Uppgifter finns om att barn rövades bort samtidigt som mödrarna fick höra att deras barn dött vid förlossningen eller försvunnit.

På en fråga om varför Sverige först nu påbörjar en utredning av oegentligheterna kring internationella adoptioner svarar ministern:

– Vi ville avvakta den som pågår i Chile för att inte göra parallella utredningar, säger Lena Hallengren (S) och påpekar att utredningen som pågår i Chile har dragit ut på tiden.

Väcker känslor

Lena Hallengren framhåller att adoptioner är ett sätt att bilda nya kärleksfulla familjer, och att det inte får glömmas bort. En utredning kan väcka mycket olika känslor.

– Det finns många som idag är vuxna och som är adopterade och som inte kanske har önskat eller ser fram emot den här utredningen heller, säger Hallengren.

– Det behöver utredaren också tänka på.

Fakta: Adoptionsfrågor som ska utredas

TT
Uppgifter för utredningen:
Ta reda på eventuella oegentligheter.
Kartlägga och analysera regelverk och former för adoption genom åren.
Klargöra vilket ansvar och vilken roll regeringen, berörda statliga myndigheter, kommuner, auktoriserade sammanslutningar, ideella organisationer och andra privata aktörer har och har haft.
Föreslå åtgärder när uppgifter om oegentligheter inom den internationella adoptionsverksamheten framkommer.
Föreslå hur nuvarande regler och former för adoption kan förändras och förstärkas i syfte att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten.
Kartlägga och analysera vilka problem och risker som finns vid enskilda adoptioner och överväga om sådana adoptioner bör begränsas.
Källa: Socialdepartementet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV