Radar · Miljö

Ländernas uppdaterade löften inför Cop26 långt ifrån tillräckliga

"Att överskrida temperaturmålen kommer att leda till en destabiliserad värld", sade Patricia Espinosa, chef för UN climate change som kommentar på de otillräckliga planerna.

Världen är fortfarande på väg mot en uppvärmning på 2,7 grader, det visar den senaste genomgången av de planer som länderna uppdaterat och lämnat inför klimattoppmötet i Glasgow.

Redan i slutet av september pekade de klimatplaner, så kallade NDC:er, som de deltagande länderna lämnat in till FN på att vi går mot en uppvärmning på 2,7 grader vid århundradets slut – om vi lyckas genomföra de uppsatta målen.

I måndags presenterade FN en uppdatering av de senast inkomna uppdaterade planerna, men de visar i stora drag i samma riktning. Slås de ihop kommer de totala utsläppen av växthusgaser öka med 16 procent till år 2030 jämfört med år 2010.

Måste till mer ambitiösa åtgärder

Alok Sharma, tillträdande Cop26-president, säger i ett uttalande att rapporten visar varför länder måste visa höga ambitioner vid COP26.

”Denna senaste rapport från UNFCCC klargör att för att skydda världen från de mest förödande effekterna av klimatförändringar måste länderna vidta mer ambitiösa åtgärder för utsläpp, och de måste agera nu.”

Han fortsätter med att konstatera att det trots allt är en förbättring sedan de första planerna presenterades vid klimattoppmötet i Paris för sex år sedan, men att det inte räcker:

”Så det har skett framsteg, men inte tillräckligt. Det är därför vi särskilt behöver de största utsläpparna, G20-länderna, att komma fram med starkare åtaganden om vi ska hålla 1,5 grader inom räckhåll under detta kritiska decennium. Glasgow måste lansera ett decennium av ständigt ökande ambitioner. På COP26 måste vi komma samman, för oss själva, framtida generationer och vår planet.”

"Oändligt lidande"

Av de 192 länder som skrivit under Parisavtalet är det 165 som lämnat in NDC:er. 143 av dem har lämnat in uppdaterade planer. För denna grupp beräknas de totala utsläppsminskningarna bli 9 procent lägre år 2030 jämfört med 2010.

Patricia Espinosa, chef för UN climate change säger i samma uttalande att det visar på ett åtagande att vilja agera, men att det inte är tillräckligt:

”Att överskrida temperaturmålen kommer att leda till en destabiliserad värld och oändligt lidande, särskilt bland dem som har bidragit minst till växthusgasutsläppen i atmosfären. Denna uppdaterade rapport bekräftar tyvärr den trend som redan indikeras i den fullständiga sammanfattande rapporten, som är att vi inte är i närheten av där vetenskapen säger att vi borde vara”, säger hon.