Radar · Inrikes

Regeringens lättnader i pandemireglerna – så ser planen ut

Längre öppettider på krogen är utlovat till 1 juni.

Regeringen väntas inom kort komma med sin plan för lättnader i pandemireglerna. Men flera lättnader är redan utlovade från den 1 juni.

Redan för två veckor sedan beslutade regeringen om differentierade deltagartak för vissa kultur- , sport och nöjesevenemang från den 1 juni.

Till exempel ska 50 personer tillåtas på bio. Filmstaden har redan gått ut med att de nu öppnar sina biosalonger från den 1 juni. För sittande publik utomhus, till exempel vid fotbollsmatcher, kommer 500 personer att tillåtas.

Det öppnas också upp för vissa tävlingar för vuxna utomhus, som motionslopp, orientering och simning.

Längre öppettider

Dessutom ska inte Gröna Lund, Liseberg och Skara sommarland längre omfattas av regeln om högst åtta personer för offentliga tillställningar. Andra begränsningar ska dock gälla.

Vid presskonferensen den 12 maj lovade också Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlson att förlänga öppettiden för restauranger till 22.30 om inget ”väldigt väldigt oförutsett inträffar”.

Han aviserade även ändringar i Folkhälsomyndighetens (FHM) föreskrifter och rekommendationer, som att tillåta sommarläger och mindre tävlingar både utomhus och inomhus för barn.

FHM lämnade för två veckor sedan dessutom in ett underlag till regeringen för hur restriktioner stegvis ska kunna lättas upp framöver och samhället återgå till det normala. Det innehåller olika nivåer på restriktioner utifrån bland annat smittspridning och trycket på sjukvården.

Besked i dag?

Regeringen håller nu på att bereda underlaget. Målet är att ta fram en plan för lättnader av restriktioner. Det uppgav både statsminister Stefan Löfven (S) och socialminister Lena Hallengren på presskonferensen den 12 maj.

En presskonferens med bland andra statsministern väntas i eftermiddag, men det är oklart om hela planen är klar då.

Däremot kommer sannolikt andra åtgärder att presenteras. Till exempel besked om eventuella förändringar av inreseregler för resor in i Sverige. De nuvarande reglerna gäller fram till och med den 31 maj.

I FHM:s underlag till regeringen föreslås inte bara höjda deltagartak och längre öppettider på krogen från den 1 juni.

Maxantalet på 500 personer för bland annat affärer, varuhus och gym tas bort och krav på att butiker ska försöka få folk handla ensamma försvinner, enligt underlaget. Det är beslut som FHM kan komma att ta.

Nästa steg

FHM bedömde i sitt underlag till regeringen att ytterligare steg mot ett normalt samhälle skulle kunna bli aktuella runt månadsskiftet juni-juli.

Denna så kallade nivå 2 skulle till exempel innebär att sittande publik på 300 personer kan tillåtas inomhus och 3 000 utomhus. Privata fester i hyrda lokaler skulle bli tillåtna för upp till 50 personer och krogarnas öppettider återgå till det normala.

I FHM:s underlag ställs dock fyra villkor upp för ytterligare lättnader enligt nivå 2.

Smittspridningen över 14 dagar ska ligga på färre än 200 fall per 100 000 invånare.

Smittspridningen ska ha varit stabilt nedåtgående de senaste två veckorna.

Det totala antalet covidpatienter som får sjukhusvård ska vara färre än 300 och av dem ska färre än 70 procent ha behov av intensivvård.

Över 50 procent av den vuxna befolkningen ska ha fått sin första vaccindos.

I FHM:s senaste veckorapport för den 10 maj till den 16 maj var antalet smittfall över 14 dagar 577 per 100 000 invånare. Men räknar man bara förra veckan har antalet sjunkit till 251.

Vaccinationsgraden bland vuxna som fått sin första dos var i går 43,8 procent, enligt FHM.

Fakta: Väntade lättnader 1 juni

På bio, teatrar och andra evenemang med sittplatser inomhus tillåts 50 personer.
På sport- , kultur- och andra evenemang utomhus med stående publik tillåts 100 personer.
På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med sittplatser tillåts 500 personer.
Motionslopp, orientering, simning och andra tävlingar utomhus tillåts för 150 personer.
För loppisar och andra marknader gäller inte längre regeln om åtta personer för offentliga tillställningar.
För Liseberg, Gröna Lund, Skara sommarland och andra permanenta tivolin tillåts en person per 20 kvadratmeter.
Krogar tillåts ha öppet till 22.30.
Sommarläger för barn tillåts.
Mindre cuper och tävlingar för barn både inomhus och utomhus tillåts.