Radar · Integritet

Mensambassadör: ”Behovet av kunskap stort”

En röd punkt på varje nagel symboliserar hur flickor påverkas av att få sin första mens: riskerar bortgifte, tvingas sluta skolan, skambeläggs, är utan mensskydd, säkra toaletter och rent vatten samt får sin frihet begränsad.

I morgon infaller Internationella mensdagen. I sin kampanj #Blodigtallvar uppmärksammar Plan International hur flickor påverkas av att få mens. ”Jag får många frågor om mens på Tiktok – behovet av kunskap är så stort”, säger Nike_Najki, en av organisationens mensambassadörer.

I dokumentären No Shame Period på Plan International Sveriges webbplats säger Night, 16 år, från Sydsudan:

– Om killarna ser att en flicka har mens och kläder är blöta, börjar de förolämpa: ”Du har mens, som en gravid hund”.

Skam över mens och blodfläckar kan leda till att flickor slutar gå till skolan. Plan International beskriver att de arbetar med såväl att förändra normer som öka tillgång till mensskydd:

– Det handlar om att samhällen inte tar de här frågorna på tillräckligt stort allvar. Men flickor och kvinnor världen över både vill och kan. Mens ska inte vara ett hinder för att till exempel gå till jobbet, skolan eller marknaden, säger rådgivaren Alexandra Pärnebjörk i en annons i Dagens Nyheter.

I dokumentären visar Night också återanvändningsbara bindor.

Även på Högskolan i Borås uppmärksammas ett projekt med hållbara bindor vid en temadag om mensfattigdom den 28 maj.

– Denna specifika typ av fattigdom försätter flickor och kvinnor i sådan förnedring att de hellre dör än tar skammen att ha blivit påkommen med mensfläckar på kläderna, säger Karin Högberg, universitetslektor i vårdvetenskap.

Uppemot en miljard personer i världen saknar mensskydd, enligt högskolans pressmeddelande. Vissa kan inte heller använda alternativ som menskopp.

– Den som använder engångsbindor konsumerar 11 000 stycken under sin livstid. Det är en avsevärd belastning på miljön eftersom bindorna består av fossila icke-förnybara material.