Radar · Inrikes

Medlare ska lösa konflikt om renbete i sameby

En medlare får nu uppdrag att tillfälligt lösa konflikten om renbete i samebyn Ruvhten Sijte.

I samebyn Ruvhten Sijte i Härjedalen pågår en långvarig konflikt om betesmarken för renar. Regeringen ger nu, enligt ett pressmeddelande, medlare uppdraget att försöka lösa situationen tillfälligt under de pågående rättsprocesserna.

Medlaren ska genom förhandlingar försöka få till tillfälliga arrendeavtal för att kompensera samebyn för bristen på betesmarker.

Bakgrunden till tvisten är att samebyn tidigare haft avtal med ett antal privata markägare om arrenden för året runt-bete, som har finansierats av staten och Samefonden. Sedan finansieringen upphörde 2014 har markägarna inte fått betalt och de har därför stämt samebyn, som de menar är betalningsskyldig.

Samebyn motsätter sig detta och har i sin tur stämt staten och begärt skadestånd.

Eftersom det råder oenighet och samebyn har akut brist på betesmark kommer staten tillfälligt att finansiera avtalen fram till att rättsprocesserna har avslutats.