Radar · Miljö

Max 60 procent ekologisk kan odlas – sen räcker inte maten

EU-kommissionens mål är att minst 25 procent av medlemsländernas jordbruksareal brukas ekologiskt år 2030.

Jordens befolkning skulle ha tillräckligt med mat om 60 procent av jordbruksarealen brukades ekologiskt. En högre andel skulle skapa brist på mat, enligt en fransk forskarstudie.

Knappt två procent av världens jordbruksareal är i nuläget ekologiskt och enligt en fransk studie är det bara möjligt med en ökning till 60 procent, mer skulle skapa brist på mat, eftersom avkastningen av ekologisk odling i genomsnitt är minst 30 procent lägre än vid konventionell jordbruk.

– En ökning till 60 procent är ett enormt steg. Därför tycker jag att vår studie är optimistisk, säger Pietro Barbieri, agronom vid franska jordbruksforskningsinstitutet INRAE, till Lantbruksnytt (ATL).

Men studien ställer upp en rad villkor. Dels en lägre köttkonsumtionen, att matsvinnet minskar med minst 50 procent och att det dagliga kaloriintag i de rika länder sänks med genomsnitt 3 000 till 2 200 kalorier, skriver ATL.

Förutom att köttkonsumtionen generellt måste minskas, enligt forskarna, så gäller det särskilt för gris och fågel. Då dessa djur göds med säd och majs, och därför konkurrerar direkt med oss människor om födan, vilket de menar inte är fallet med betande djur – nötkreatur och får.

Forskarna hävdar också att uppfödningen av djur är oumbärlig både för att kunna utnyttja betesmarker och för att skapa naturlig gödsel.

För att producera mat till en blandkostare krävs 3700 m2 jordbruksmark, varav 850 m2 permanent betesmark och 2450 m2 som används för odling av foder till djur För att producera mat till en vegan krävs endast runt 800 m2 åkermark” – Djurens rätt.

2017 kom en rapport från ett annat europeiskt forskningsteam, Strategies for feeding the world more sustainably with organic agriculture, som sa att det skulle vara möjligt att föda hela jordens befolkning med 100 procent ekoodling.

Men även den studien byggde på antagande på ett minskat matsvinn och en minskning av odlingen av djurfoder. Enligt den studien skulle en omläggning till ekologisk produktion leda till skördeminskningar på 25 procent.

Visste du ...

… att i Tanzania lägger invånarna över 60 procent av den disponibla inkomsten på livsmedel, motsvarande siffra för Sverige är 13 procent. Om en genomsnittlig svensk skulle lägga samma andel av sin inkomst på mat som en tanzanier skulle det bli ungefär 12 400 kronor i månaden. (Källa: Vi Skogen/WHO)
… att enligt FN:s prognoser kommer det år 2050 finnas över 9 miljarder människor på jorden och för att kunna mätta alla så måste det produceras 60 procent mer mat jämfört med i dag.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV