Radar · Morgonkollen

Klimatprognos: Nya värmerekord inom fem år

Förra året var ett av de tre varmaste som har uppmätts på jorden.

Något av de närmaste fem åren kommer sannolikt att bli det varmaste som hittills har uppmätts. Det förutsäger en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen (WMO).

Med 90 procents sannolikhet kommer något av åren 2021–2025 att bli det varmaste som någonsin har uppmätts på jorden. Och sannolikheten för att medeltemperaturen då överstiger 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå bedöms vara 40 procent.

Det blir i så fall en första, tillfällig närkontakt med 1,5-gradersmålet. Det är den gräns som världen enligt Parisavtalet inte ska överskrida för att konsekvenserna av den globala uppvärmningen fortfarande ska vara hanterliga. Detta är budskapet i en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen, som bygger på en sammanvägning av nio olika klimatmodeller.

– Det betyder inte att vi i så fall stannar över 1,5 grader. Det kan vara så att åren därpå blir kallare igen, även om den långsiktiga trenden hela tiden är högre temperaturer, säger Torben Koenigk, chef för den globala klimatmodelleringsgruppen på SMHI som bidragit med data till den nya rapporten.

Sannolikheten att genomsnittstemperaturen skulle överstiga 1,5-gradersnivån under hela femårsperioden bedöms i rapporten endast vara 10 procent.

Naturlig variation

Den globala medeltemperaturen varierar från år till år. Det beror dels på en naturlig variation som bland annat styrs av hur havsströmmar fördelar värmen i världshaven, dels på mänskliga utsläpp av växthusgaser, som gör att mer och mer värme hela tiden hålls kvar av jordens atmosfär i stället för att stråla ut i rymden. På så vis rör sig medeltemperaturen i en svajande rörelse uppåt, utslaget över en längre period.

– Den underliggande trenden är utsläppen av växthusgaser. Men nu har vi dessutom en period då den storskaliga havscirkulationen för upp mer värme till Nordatlantens yta, som i sin tur värmer atmosfären ännu mer. Den effekten väntas hänga kvar de närmaste åren, säger Torben Koenigk.

TT: Hur pålitlig är en sådan här prognos egentligen?

– Prognosen för nästa år är tillförlitlig. Men längre fram är det mer osäkert. Därför använder man flera olika system, som baseras på olika modeller. Om man tittar på de olika systemen och på alla fem år får man temperaturer som varierar mellan 0,9 och 1,8 grader över förindustriell nivå. Och 40 procent av modellerna säger att minst ett år kommer att överskrida 1,5 grader, säger Torben Koenigk.

Fortfarande möjligt

För att på lång sikt hejda den globala uppvärmningen så att medeltemperaturen inte fastnar på mer än 1,5 grader över förindustriell nivå, måste utsläppen av växthusgaser minska lika mycket varje år under de kommande 15 åren som de gjorde under pandemiåret 2020, förklarar Torben Koenigk.

– Enligt de senaste scenarierna, som ska diskuteras i nästa rapport från FN:s klimatpanel IPCC, så är det fortfarande möjligt. Fast det krävs kraftiga minskningar mycket snabbt, säger han.

Men även om det efter hand visar sig att 1,5-gradersmålet inte är möjligt att nå, så gäller det att ändå fortsätta att minska halten av växthusgaser i atmosfären, understryker han.

– Det är ju inte så att det inte spelar någon roll vad vi gör. Det är betydligt bättre att hamna på exempelvis 1,8 grader över förindustriell nivå än att bara låta det fortsätta, säger Torben Koenigk.

Fakta: Den meteorologiska världsorganisationen

• WMO (World Meteorological Organization) är ett FN-organ som bildades 1951.
• Syftet är bland annat att främja meteorologisk forskning och att övervaka förändringar i jordens klimat.
• Sedan 1993 ger WMO ut den årliga rapporten State of the Climate.
• WMO:s sekretariat finns i Genève.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV