Radar · Miljö

Milstolpe: Hajar släpptes ut i Gullmarsfjorden – för att stärka arterna

Havets hus hajsläpp är ett återkommande evenemang då hajar och rockor återinplanteras i vattnen utanför Lysekil.

Två knaggrockor och fem småfläckiga rödhajar släpptes under tisdagen ut i Gullmarsfjorden utanför Lysekil. Det är Havets hus som fött upp fiskarna med bistånd från Världsnaturfonden WWF.

Knaggrockan är bland de vanligaste rockorna i europeiska hav och gillar grunda bottnar. Det är förbjudet att fiska den i svenska vatten men den är utsatt eftersom den fastnar lätt vid trålfiske i näten. Populationen har svårt att återhämta sig eftersom den växer långsamt och det tar många år innan den blir könsmogen.

Det är första gången som Havets hus släpper ut knaggrockor, som företaget sedan 2016 har ett uppfödningsprogram för.

– Målet är att stärka knaggrockan som art i det fria genom att föda upp och släppa ut dem på samma sätt som vi gör med de småfläckiga rödhajarna. Premiären att släppa ut akvarieuppfödda knaggrockor i år är en milstolpe för Havets Hus, säger akvariechef Helen Sköld, i ett pressmeddelande.

En knaggrocka som ska återföras till Gullmarsfjorden för att öka kunskapen om arten
En knaggrocka som ska återföras till Gullmarsfjorden för att öka kunskapen om arten. Foto: Foto: Roger Jansson/Havets Hus

Marina livet i fjorden

Havets hus är ett av Bohusläns populäraste besöksmål och drivs i kommunal regi. Det är en av få aktörer i Sverige som återinplanterar hajar och i framtiden hoppas det kunna återinplantera andra hotade arter också. Gullmarsfjorden, också kallad Gullmarn, är Sveriges enda tröskelfjord. Vid mynningen utanför Lysekil är djupet nästan 40 meter men ökar sedan ner till 120 meter längre in i fjorden.

Den andra arten att släppas är småfläckig rödhaj, som är klassad som livskraftig men är fridlyst i Sverige. Havets hus har sedan 2003 släppt ut 135 hajar i havet. De flesta har etablerat sig utmed Bohuskusten.

–Småfläckig rödhaj är glädjande nog på en stabil nivå enligt Artdatabanken och vi vill se den utvecklingen även för knaggrockan i svenska vatten. Tyvärr hotas många arter fortfarande av ohållbara fiskemetoder, överfiske och annan exploatering. Både hajar, rockor och andra fiskarter behöver ökat skydd för att vi ska få tillbaka friska marina ekosystem med hög biologisk mångfald, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF, i pressmeddelandet.

En storfläckig haj simmar runt i ett akvarium på Havets hus
En storfläckig haj simmar runt i ett akvarium på Havets hus. Foto: Havets hus

Återplanteringsprojekt

WWF gett stöd till Havets Hus bevarandeprojekt sedan 2015 med att föda upp småfläckig rödhaj och grunda en uppfödning av knaggrocka. Projektet hoppas kunna öka kunskaperna  om hajarnas beteenden och vandringsmönster genom att föda och släppa ut märkta hajar och rockor. Av de utsläppta fiskarna har åtta hittats.

Just hajar och rockor är viktiga att studera eftersom de är känsliga för miljöstörningar och förändringar i det marina ekosystemet. Många arter är hotade och rödlistade. Eftersom de flesta hajar har långsam växttakt slår fiske hårt mot populationerna.

Ett förbud finns sedan 2009 att fiska haj och rocka i svenska vatten. Trots det orsakar främst bottentrålning problem då hajarna och rockorna följer med som bifångst.

Här kan ni läsa om andra bevarandeprojekt om hotade marina arter:

Genbank ska rädda hotade koraller. 

Fridlysta hajar simmade ut i frihet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV