Radar · Integritet

Allt fler får skyddade personuppgifter – detta är vanligaste orsaken

Statistiken gäller sekretessmarkering och skyddad folkbokföring, vilken Skatteverket ansvarar för.

Antalet personer som har skyddade personuppgifter har nästan fördubblats de senaste tio åren. Den vanligaste orsaken är våld i nära relation. ”Det har blivit värre under pandemin”, säger Ingegerd Widell på Skatteverket.

Idag lever 23 938 personer med skyddade personuppgifter i Sverige. Det är en rejäl ökning sedan 2011, då samma siffra var 12 049.

– Det är många faktorer. Jag kan inte säga på rak arm att vi vet vad det handlar om, vad vi tror är att det är många bäckar små som bidrar till ökningen, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

– Vi har inte gjort något genomgripande analysarbete.

"Inget roligt liv att leva"

Det finns tre nivåer av skyddade personuppgifter; sekretessmarkering, skyddade folkbokföring och fingerade personuppgifter. Statistiken ovan gäller de två första nivåerna, vilka Skatteverket har hand om.

Den tredje och mest allvarliga, fingerade personuppgifter, tillhandahålls av polisen. Statistik därifrån rör få personer och särskild allvarlig brottslighet och därför lämnar polisen inte ut statistik.

– Det är inget roligt liv att leva, säger Ingegerd Widell.

Vanligaste orsaken

Kvinnor står för 60 procent av personer med skyddade personuppgifter. Männen för 40 procent.

– Så har det sett ut i åratal. Våld i nära relationer är den absolut vanligaste orsaken till att man får skyddade personuppgifter, säger Ingegerd Widell på Skatteverket.

– Det har blivit värre under pandemin.

Fakta: Olika typer av personskydd

Det finns tre nivåer av skyddade personuppgifter; sekretessmarkering, skyddade folkbokföring och fingerade personuppgifter.
Sekretessmarkering: Den lägre graden av skyddade personuppgifter. En sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret.
Skyddade folkbokföring: Starkare skydd än sekretessmarkering. Innebär att du inte har något adress registrerad i folkbokföringen. Skatteverket förmedlar posten till dig.
Fingerade personuppgifter: Om du är utsatt för särskilt allvarliga brott eller ditt liv är hotat, kan du få fingerade personuppgifter. Det innebär att du får nytt namn och ett nytt personnummer. Du ansöker om fingerade personuppgifter hos polisen.
Källa: Skatteverket