Radar · Miljö

Luftföroreningar ökar risk för synförändringar

Högre exponering för luftföroreningar ökar risken för allvarliga synförändringar.

Personer som utsätts för högre halter av luftföroreningar löper större risk att drabbas av åldersförändringar i gula fläcken, som på sikt kan leda till helt förlorad syn. Det visar en brittisk studie som har undersökt sambandet mellan luftföroreningar och ögonsjukdomar hos äldre.

Luftföroreningar kopplas till allt fler sjukdomar och ögat är inget undantag. En brittisk studie slår fast att en liten ökning av luftföroreningar kan kopplas till ökad risk för åldersförändringar på gula fläcken, så kallad makuladegeneration (AMD), rapporterar The Guardian. Tillståndet leder till synförändringar, synbortfall och i värsta fall blindhet – 200 miljoner människor har diagnosen AMD och i höginkomstländer är makuladegeneration den vanligaste orsaken till kronisk blindhet hos befolkningen över 50.

Studien bygger på data från 116 000 personer i åldrarna 40 till 69 som inte hade några ögonbesvär vid undersökningens inledning. Ögats höga blodflöde gör det särskilt sårbart för små partiklar som finns i luften och enligt studien ökade risken för AMD med 8 procent för de personer som utsattes för ytterligare 1 mikrogram partiklar per kubikmeter.

Viktiga val

De största riskfaktorerna är fortfarande livsstilsrelaterade, som rökning och övervikt, men forskarna tror att luftens kvalitet kommer att få allt större påverkan då de andra faktorerna är lättare att göra något åt. Att dålig luft är skadlig för kroppens organ bör dock inte tolkas som att man ska undvika att vistas utomhus.

– Det är viktigt att sätta saker i sitt sammanhang – det är inte meningen att folk ska öppna dörren och tänka: ”Jag kan inte gå ut för det är förorenat där ute”. Studien tillhandahåller information som människor kan använda för att göra andra val beträffande sin livsstil. Till exempel kan det vara en bidragande orsak till att man funderar på att skaffa en elbil istället för en som drivs med diesel, säger forskarteamets Paul Foster, professor vid University College London, till The Guardian.

Problemluft även inomhus

Dessutom behöver inte inomhusluften nödvändigtvis vara riskfri. Paul Foster berättar för The Guardian att en planerad studie om hur luften inomhus påverkar ögonhälsan fick skjutas upp på grund av coronaviruset, men tidigare forskning har till exempel visat på negativa effekter av braskaminer.

– Vi misstänker att det finns mycket av vikt som händer i inomhusmiljöer. Allt som producerar rök ökar sannolikt riskerna.

Radon, tobaksrök, gaser och partiklar från förbränning av bränslen samt kemikalier och allergiframkallande ämnen är exempel på andra vanliga föroreningar i inomhusluften, enligt Europeiska miljöbyrån.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV