Energi · Kan själv

Hjälp vilda bin på traven

Hotellen växer gärna och blir avancerade.

Insektshotell är konstruktioner av olika slag som är till för att ge olika insektsarter skydd och utrymmen att lägga ägg. I en modern stadsmiljö kan det vara svårt för insekter att hitta såna platser och i synnerhet pollinerande arter behövs för att hålla växtlivet igång. För den som vill minska användandet av honungsbin kan en liten enkel konstruktion stimulera vilda pollinerare.

Vilda bin har problem

Bin och humlor hör till steklarna och många av dem uppskattar ett insektshotell, men långt ifrån alla. I Sverige finns knappt 300 arter av vilda bin och ett åttiotal av dem har problem. Det största problemet är att jordbruket trängt undan de växter som bin samlar sin mat ifrån. Det finns för lite blommor i jordbrukslandskapet. Att se till att det finns fler blommande växter i trädgårdar och parker är naturligtvis ett sätt att hjälpa dem, men också att ge dem bra utrymmen att lägga sina ägg.

Alla utom tambiet är solitära och bygger bo antingen i gångar i ved eller i marken. De vedlevande arterna är knappt 50 stycken och det är dem som vi kan hjälpa på traven. Med ved menar man inte bara stora träd, utan också storvuxna örter och buskar som hallon och malört.

Många odlare som har problem med att få sina blommor pollinerade har upptäckt fördelen med att locka till sig vilda insekter och tekniken kan vara ett sätt att undvika att hålla honungsbin och de avarter som den verksamheten har fört med sig, som att köra runt med bisamhällen på lastbil för att de ska pollinera på olika ställen.

Citronbiet är en vild art som gör nytta som pollinerare
Citronbiet är en vild art som gör nytta som pollinerare. Foto: Wikipedia.

Borra hål i en bit trä

Det enklaste sättet att skapa ett insektshotell är att borra hål i en bit trä. Det viktiga är att träbiten är tjock, helst en decimeter, hålen behöver nämligen vara ordentligt djupa. Olika arter vill ha olika stora hål så det bästa är att variera storleken på borren. Diametern bör vara 3-13 millimeter, då kan de flesta vilda biarter ha nytta av konstruktionen.

Det går naturligtvis att borra lika stora hål, de flesta biarter är rätt flexibla, men för att verkligen stimulera olika arter är det bra att variera sig. Många bin är nämligen specialiserade på vissa växtarter eller -familjer. Det finns arter som bara besöker blåklockor medan andra är mest inriktade på ärtväxter. För att förstärka effekten av ett insektshotell är det smart att så blommande växter i närheten. Blommorna får gärna komma från olika växtfamiljer och det är bra om deras blomningsperioder är utspridda över vår och sommar.

Många växter är beroende av bin

Listan över växtarter som pollineras av bin är lång. En del växtarter nöjer sig med sitt eget pollen som skakas loss av vinden och fortplantar sig liksom med sig själva, men andra kan inte självpollineras eller har blommor som är konstruerade så att det behövs att en insekt hjälper till.

Listan över växtarter som pollineras av de biarter som gärna lägger ägg i ett insektshotell är lång. Kålväxter, ärtväxter, ljung, johannesört, groblad och smörblommor. De besöker allt ifrån stora träd till små örter. Det finns påsar med blandade ängsblommor att köpa och de ger en bra spridning.

En kul idé är att göra en fröbomb av lera, jord och blandade blomsterfröer och slänga lite här och där och slänga där det kan behöver blommor. Blanda några nävar jord och lera med en halv deciliter fröer från vilda blommor och krama till små snöbollliknande bollar. Låt dem torka i solen så håller de ihop bättre.

Inte bara bin

Förutom solitära biarter kan många släktingar till dem ha nytta av ett insektshotell. En del av dem är rovsteklar, andra lever på nektar som bin. Dessa är inte lika effektiva pollinatörer som bina, men fyller sin plats i naturen ändå. Artrikedom är ett värde i sig och en art kan göra nytta på många andra sätt, till och med sätt som vi människor inte har en aning om. Bland steklarna finns spännande och vackra djur som vi inte uppmärksammar tillräckligt mycket.

Bland de steklar som kan ha nytta av hotellen finns också några arter av getingar. Dessa är också solitära varianter och de är mycket mindre aggressiva än de getingar som lever i samhällen. De solitära getingarna går aldrig till attack mot människor.

Låt fantasin styra

Förutom att borra hål i träbitar bygger många insektshotell med hjälp av pinnar av olika slag. Bambu av varierande tjocklek är vanligt. Det räcker med att knyta ihop en bunt decimeterlånga bambupinnar och hänga upp på något skyddat ställe, men det är bra att använda någon form av ramverk för att skydda mot väder och vind.

Mer ambitiösa miniatyrarkitekter bygger ramar av olika slag och fyller dem med olika sorters trämaterial. Det går bra att använda plankstumpar, bambupinnar, gamla krukor och halm till exempel. I en trädgård dyker det upp en hel del grejer som ändå bara slängs på komposten och fördelen med sådana växtdelar är att de arter som finns på plats redan är vana med dem.

Dessvärre lockas småfåglar, gnagare och liknande gärna till hotellen. Försök att placera det så att så få sådana djur som möjligt kan komma åt dem. Ett finmaskigt nät av något slag eller liknande skapar en tryggare miljö för insektbarnen. Kom ihåg att de minsta musarterna kan ta sig igenom ett hål som inte är större än en blyertspenna. För att hindra dem är det bäst att se till att hotellet sitter en bit ovanför marken så att de inte ens kan klättra upp.

Torra somrar hotar insekter

Nu när klimatförändringarna gör att våra svenska somrar riskerar att bli mer dramatiska, med torka och ovanligt höga temperaturer får många insekter svårt att hitta vatten. Många av dem får den vätska de behöver när de äter, men andra kan törsta ihjäl om det går illa. Se till att det finns vatten i trädgården eller på balkongen så blir hjälper du både dina växter och olika insekter.

Här finns det också utrymme för kreativitet. Jag brukar ställa ut tallrikar med en näve spelkulor glas, snäckskal, fina stenar och liknande. När jag vattnar blommorna kollar jag tallrikarna och fyller på rent vatten om det behövs.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV