Radar · Inrikes

Beslutat: Nya kullar av mink förbjuds i år

Mink på en minkfarm på Listerlandet i Blekinge.

I år blir det inga nya minkvalpar på svenska minkfarmar. Aveln stoppas, eftersom coronaviruset kan spridas via minkarna.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) meddelar på en pressträff att minkuppfödningen stoppas i vår. Inga nya valpar får födas i vår, eftersom minkarna kan bli värdar för coronaviruset.

– Inga nya valpar tillåts 2021, säger Jennie Nilsson, som förklarar att beslutet fattats mot bakgrund av råd från Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.

– Nu står vi inför ett nytt läge när minknäringen går mot parningstid, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Kan inte förebygga

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har värderat risken för nya utbrott och bland annat tagit intryck av utvecklingen i andra länder och vad man vet om infektionens dynamik, berättar generaldirektör Ann Lindberg.

Slutsatsen är att smittspridning inte går att förebygga med tillräcklig säkerhet.

– Så länge som vi har den här samhällsspridningen så kommer den här risken att kvarstå, säger Ann Lindberg.

Hon betonar att smitta från minkgårdar inte, vad man vet, har spridits till det omgivande samhället.

De avelsdjur som finns nu kommer dock inte att avlivas.

All djurhållning granskas

Samtidigt ska djurhållningen granskas av Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, meddelar finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Syftet är smittrisken ska minskas. Myndigheterna får också i uppgift att föreslå ytterligare åtgärder för att minimera risken för överföring av smitta mellan djur och människor. Uppdraget ska redovisas senast februari 2022.

Det är ett viktig steg att det blir ett avelsstopp i år, anser Per Bolund.

– Vår minkindustri utgör fortsatt en riskfaktor att ta hänsyn till i kampen mot coronaviruset, säger han.

Spreds i höstas

Coronaviruset spred sig i höstas till 13 minkfarmar på Listerlandet i Blekinge, som är Sveriges minktätaste område. Eftersom detta skedde precis under den säsong då flertalet minkar ändå avlivas för att deras päls ska kunna tas tillvara lät myndigheterna processen ha sin gång: Cirka 80 procent av minkarna avlivades, men avelsdjuren fick leva vidare.

– Vi har inte sett den muteringen av virus i Sverige, som man har sett i Danmark, motiverade Jordbruksverkets chefsveterinär Håkan Henrikson den svenska linjen.

Rättad: I en tidigare version angavs fel titel på landsbygdsministern

Fakta : Minkar och smitta i Danmark

I Danmark spreds en ny mutation av coronavirus bland både minkar och människor och det fanns en oro för att den muterade varianten skulle vara motståndskraftig mot vaccin.

Makabra scener utspelade sig i Danmark när miljontals döda minkkroppar skyfflades ner i massgravar.

Cirka 1 000 danska uppfödare förlorade sitt levebröd och i dagarna har den danska regeringen nått en politisk överenskommelse om en ekonomisk kompensation på motsvarande cirka 25 miljarder svenska kronor till minknäringen.