Radar · Inrikes

Kvinnor i samkönade föräldrapar delar föräldrapenningen mer jämställt

Kvinnliga föräldrar i samkönade par delar föräldrapenningen mer jämställt än i de föräldraskap där en man och en kvinna ingår.

Kvinnliga föräldrar i samkönade par delar mer jämställt på föräldrapenningen än kvinnor som har barn med en man. Det visar en analys som Försäkringskassan gjort.

För första gången har Försäkringskassan undersökt hur samkönade kvinnliga föräldrar använt föräldrapenning fram till dess att barnet fyllt två år.

41 procent av kvinnorna i samkönade föräldrapar delar föräldrapenningen jämställt, medan samma siffra hos de olikkönade föräldraparen är 18 procent.
Fördelningen hos de olikkönade paren är mycket ojämställd i 34 procent av fallen. För de kvinnliga samkönade föräldrarna är siffran 16 procent.

– Förenklat kan man säga att ju mer lika föräldrarna är varandra gällande inkomst, ålder och utbildning, desto större är sannolikheten att de delar jämställt på föräldrapenningen, säger Alma Wennemo Lanninger, analytiker på Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

– Vi ser att det är vanligare att högutbildade föräldrapar delar jämställt och det mönstret ser vi inom både samkönade och olikkönade par. Men oavsett utbildningsnivå så delar de samkönade paren oftare jämställt på föräldrapenningen.

Några slutsatser från den korta analysen Föräldrapenning bland samkönade och olikkönade föräldrar:
• Föräldrapar med två kvinnor delar oftare jämställt på föräldrapenningen, oavsett utbildningsnivå, inkomst- och åldersskillnad.
• 41 procent av kvinnorna i samkönade föräldrapar delar jämställt på föräldrapenningen jämfört med 18 procent av de olikkönade paren.
• 34 procent av de olikkönade paren har en mycket ojämställd fördelning av föräldrapenningen jämfört med 16 procent av de samkönade paren.